Zarahs sida: Forskning om kolloidalt silver, kolloidalt silver´s inverkan på MRSA och övriga sjukdomsdiagnoser!

Forskning om kolloidalt silver, kolloidalt silver´s inverkan på MRSA och övriga sjukdomsdiagnoser!

Då det de senaste åren förekommit en hel del förvrängda fakta kring det naturliga mineralet silver, ger denna sammanställning en mer nyanserad syn på kolloidalt silver, som funnits vid mänsklighetens sida under hela dess utveckling.

Med tanke på hur detta naturligt förekommande mineral numera presenteras från olika myndigheter och miljöorganisationer, så bör man innan man tar till sig myndighetsinformationen – verkligen fråga sig vad dessa instanser har för egenintressen i spridandet av denna information. Vi kommer visa att mycket av informationen skapats genom att läkemedelsintressen via bulvanorganisationer sponsrat miljöorganisationer att göra studier som saknar förankring i hur det förhåller sig i verkligheten. Notera att man inte direkt sponsrat dessa miljöorganisationer, utan man har lagt mycket energi och möda på att dölja var pengarna kommer från ursprungligen. Detta för att inte röja att det rör sig om läkemedelsintressen som sponsrat.

Vi som jobbar med silver och som har lång och bred erfarenhet av silvrets ofarlighet, efterlyser härmed en mer balanserad syn på silver än vad dagens myndigheter och miljöorganisationer har att komma med.

Läs mer