2007 Rapport slår larm om kolloidalt silver

På bästa sändningstid den 25 november 2007 så gjordes ett inslag om Ionosil med rubriken ”Farligt för hälsan och miljön”. Ionosil är en produkt som innehåller kolloidalt silver.

I inslaget yttrade sig Åsa Melhus

En tjänsteman på Livsmedelsverket sa att man kunde bli blå av produkten, få så kallad argyri som är en gråblå missfärgning av huden och att den var ett hot mot miljön.

I inslaget fick man veta att produkten kunde skada inre organ, att den kunde framkalla antibiotikaresistens, några bevis lades dock inte fram.

Även Läkemedelsverket yttrade sig och hotade med att försäljningen av produkten skulle leda till en polisanmälan.

att

Produkten kan inte ge argyri då den består av rent silver i nanometerstorlek i väldigt låg koncentration. Enligt WHO kan man livslångt ta 6 dagliga teskedar livet ut av produkten utan att riskera minsta oönskade biverkning. Produkten har bevisats kunna döda antibiotikaresistenta bakterier och många kvinnor har mer silver i byrålådan än vad som används i hela årsproduktionen av Ion Silver (mindre än ett halvt kilo), så någon miljöfara utgör den knappast.

Redan ett år innan hade journalisten börjat jobba på sitt scoop…

 

Livsmedelsverket backar och beklagar uttalanden om Ionosil!

 

Efter utspelet i Rapport fick Ion Silver till en dialog med Livsmedelsverket där man lyckades visa myndigheten att de haft fel på alla de punkter man framfört kritik på – argyri, resistensutveckling, samt att produkten skulle innebära ett miljöhot.

Det resulterade i att Livsmedelsverket bad Ion Silver om ursäkt för att deras uttalanden uppfattats som en riskbedömning av deras produkt Ionosil. Det var aldrig menat som en sådan sa man. Man erkände också utan omsvep att man aldrig vetat hur mycket silver som behövs för att man ska kunna få argyri av ett kolloidalt silver. Myndigheten har alltså inte bemödat sig om att sätta sig in i vilken dos som behövs för att utveckla det man framförde som huvudargument i media. Att det är totalt omöjligt att utveckla argyri genom användandet av Ion Silvers produkt, kom tydligen som en komplett överraskning för verket.

Trots att Livsmedelsverket erkände sitt misstag och bad Ion Silver om ursäkt, så vägrade man att gå ut i media och rätta till sitt misstag. Det gjorde verkets chefjurist väldigt klart – utan att kunna motivera varför. Man envisades dessutom med att publicera gravt felaktig information om kolloidalt silver på sin hemsida, och fortsatte alltså att varna för kolloidalt silver.
Ion Silver har gjort en genomgång av Livsmedelsverkets påståenden, bemött dessa och publicerat hela genomgången. Trots kontakter med verket så har man vägrat rätta till informationen och säger att man tänker behålla den trots att produkten inte längre är ett kosttillskott.

Sedan 1 januari 2010, så lyder kolloidalt silver under Kemikalieinspektionens lagar och förordningar. Trots detta envisas alltså Livsmedelsverket med att ha kvar felaktig information om en produkt som inte har något med livsmedel att göra. Det är som att Livsmedelsverket skulle gå ut och publicera felaktig information om bensin och aceton, ämnen som inte kan räknas som livsmedel. Du kan läsa hela genomgången här: http://ion-silver.com/brev.htm

 

Marianne Boysen på Livsmedelsverket säger i ett brev till Ion Silver angående uttalanden om silver i kosttillskott:

 

”I utlåtandet uttalar sig Livsmedelverket allmänt om potentiella risker med hälsokostprodukter som innehåller kolloidalt silver. Livsmedelsverket beklagar om omnämnandet av Ion Silvers produkt ändå kan kommit att framstå som en riskvärdering av densamma.”

 

Vidare skriver Marianne Boysen att

 

”Angående risken för argyria i samband med intag av hälsokostpreparat som innehåller kolloidalt silver framgår i den vetenskapliga litteraturen inte vilken dos som krävs för att argyria ska uppstå”.

 

Detta är högst anmärkningsvärt att myndigheten uttalar sig i TV och media och påstår att produkten kommer ge argyri – en gråfärgning av huden – utan att ens veta hur mycket silver som krävs för att man ska riskera att drabbas av just detta. Det är lite grann som att i TV gå ut och säga ”drick inte vatten för det finns fall där människor druckit ihjäl sig”.

Ion Silver har berättat för Marianne Boysen att de säkerhetsdata som myndigheterna själva förfogar över säger att vår produkten är fullkomligt harmlös och att det är totalt omöjligt att få nämnda biverkning av Ionosil! Företaget skriver till myndigheten: 

 

För att överhuvudtaget riskera att drabbas av argyri måste man enligt publicerade säkerhetsdata från WHO och EPA, konsumera minst 15 teskedar Ionosil dagligen i 80 år! Doseringsanvisningen säger 2-6 teskedar. Det finns med andra ord utrymme för 9 teskedar per dag ytterligare innan man når nivåer som kanske kan ge en biverkning. Nolleffektdosen eller NOAEL (No Observed Adverse Event Level) är satt till 10 gram silver under en livstid. Detta motsvarar 1000 liter med Ionosil. LOAEL (Lowest Observed Adverse Event Level) som är lägsta nivå som kan ge en oönskad biverkning – är satt till 25 gram silver under en livstid. Detta betyder 2500 liter Ionosil eller motsvarande 15 teskedar Ionosil dagligen under 80 år.

 

Se de säkerhetsdata vi publicerat kring produkten här: Säkerhetsdata Ionosil och jämförelsedata med gamla silverbaserade läkemedel från 1900-talet här: Jämförelsedata silver

Ion Silver har gjort otaliga påstötningar till myndigheten om att de borde hjälpa till att ställa tillrätta situationen med ett pressmeddelande men myndigheten svarar att de ”för närvarande” inte har några planer på att ta sitt ansvar för det misstag man begått. Deras chefsjurist låter hälsa detta Dnr 5407/07 Till Ion Silver:

 

Med anledning av era brev den 13 mars och 2 april 2008 får jag meddela att Livsmedelsverket för närvarande inte avser att gå ut med något pressmeddelande eller någon annan ytterligare information till allmänheten i fråga om kolloidalt silver. Hälsningar Göran Anér, chefsjurist

Då vi inte riktigt accepterar att man får bete sig på detta sätt så har vi i vår jakt på lite rättvisa och objektivitet kontaktat både näringsministern och Justitiekanslern. Vi får se om det kan komma något ur det?