Silver och nanopartiklar

Forskare och industri sätter idag hopp till nanoteknik och hoppas att de ska kunna använda nanopartiklar för att kunna föra in läkemedel in i cellerna och därmed kunna bota sjukdomar.

 

Nano, Små, Partiklar, Nanopartiklar

 

En nanopartikel är mellan 1 och 100 nanometer (miljarddels meter) stor. Uttrycket ”nano” har helt enkelt med storleken på partikeln att göra och anger inte dess farlighet. Så små partiklar, som nanopartiklar finns naturliga i vår omgivning som tex i vulkanaska och lera. Nanopartiklar är så pass små att de kan ta sig in i celler. En del nanopartiklar kan reagera med proteiner och därmed påverka ämnesomsättningen och påverka biologiska strukturer. Nanopartiklar som reagerar med proteiner kan påverka på cellnivå.

Vad det gäller silver så är det klarlagt att elektro-kolloidalt silver inte reagerar med proteiner och kroppens enzymsystem, detta förhållande är också grunden för att kolloidalt silver inte längre är tillåtet i kosttillskott efter ett beslut 2010 inom EU om att förbjuda mineraler i tillskott som inte används av proteiner i kroppen. Att silver inte tillåts som kosttillskott av denna anledning är det ultimata beviset att rent silver inte binds till proteiner och därmed inte påverkar cellen, dess ämnesomsättning eller struktur och kan därmed varken kan lagras i kroppen, orsaka förgiftning, eller argyri.

Amerikanska och tyska forskare har  tillsammans skapat syntetiska fluorescerande nanopartiklar i en storlek mellan 5 och 300 nanometer. Partiklarna hade olika form, kemisk sammansättning och laddning. Partiklarnas resa från lungorna och ut i kroppen hos råttor följdes sedan realtid under en timma med kameror som arbetar i det nära infraröda området.

Resultatet visar bland annat att de allra minsta partiklarna, som är mindre än 6 nanometer, på bara tre minuter tar sig genom lungorna, ut i lymfnoder och ut i blodet. Till slut hamnar de i njurarna för att slutligen lämna kroppen med urinen – och det utan att formen spelar någon roll. (Ett bra KS-preparat är i denna kategori.)

Partiklar större än 6 nanometer men mindre än 34 nanometer tog sig långsammare ut genom lungorna och koncentrerades i lymfnoderna. Allt under förutsättning att partiklarna inte hade positiv laddning.

Partiklar över 100 nanometer verkade dock ha det svårt att ta sig genom lungvävnaden och ut i kroppen.

 


 

Vad gäller silver som nanopartikel så är silver känt att vara ett mineral som inte tas upp av kroppen och som  inte lagras utan det passerar i stort sett helt inert igenom kroppen.

 


 

5 gram silvernanopartiklar per kilo kroppsvikt är oskadligt

Följande in vivo-studie, visar att 5 gram silvernanopartiklar per kilo kroppsvikt är helt ofarligt för däggdjursceller.
Inte ens 5 gram silvernanopartiklar per kilo försöksdjur gav några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren:

 

”Oral administration of AgNPs at a limited dose of 5,000 mg/kg produced neither mortality nor acute toxic signs throughout the observation period. Percentage of body weight gain of the mice showed no significant difference between control and treatment groups. In the hematological analysis, there was no significant difference between mice treated with AgNPs and controls. Blood chemistry analysis also showed no differences in any of the parameter examined. There was neither any gross lesion nor histopathological change observed in various organs. The results indicated that the LD(50) of colloidal AgNPs is greater than 5,000 mg/kg body weight.”

”In summary, the present study tried to modify various toxicity tests to verify the acute toxic effects of colloidal AgNPs. The colloidal AgNPs was found to be nontoxic when oral, ocular and dermal toxicity tests in mice and guinea pigs were performed.”

Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712637
Hela studien: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/73/11/73_11-0038/_article

 

Obs! 5 gram silver per kilo kroppsvikt motsvarar 500 liter 10 ppm starkt Kolloidalt Silver per kilo kroppsvikt – För att en 70-kilos människa ska komma upp i den dosen så måste hon dricka en dos på 35 000 liter kolloidalt silver. Ingen kan sätta i sig de mängderna, för man skulle dö redan vid 8 liter pga vattnet i produkten. Vattnet i produkten är således farligare än silvret.

 


EU rapporterar…

EU nämner angående NOAEL för silvernanopartiklar (Ag-NP). NOAEL = Nolleffektdosen, den dos som inte ger minsta biverkning:

 

“Recently, for Ag-NP a NOAEL (for rats) was observed, based on a 90 day oral exposure of 30 mg/kg bodyweight/day; this assessment was based on signs of liver toxicity.

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_039.pdf

 

Detta innebär motsvarande 3 liter (10 mg/liter) 10 ppm starkt KS per kilo kroppsvikt. En 70 kilo tung person kan då, utan risk för levertoxicitet, konsumera 210 liter KS per dag. Vattnet är dock så giftigt att man skulle dö redan efter 8 liter pga vattnet i produkten…