Öppet brev till HD och Sydsvenskan

 

Sara_2015

Sara Boo, ordförande National Health Fedration

Hej alla glada!

Ni förestår en dagstidning som ska nyhetsbevaka, eller hur? Ni har sedan ett år tillbaka skrivit ett antal smutskastningsartiklar om Anders Sultan, Ion Silver AB och Ionosil och kolloidalt silver. Helt utan grund. Ni har ej gett företaget rätt till ett genmäle eller en dementi med lika många tecken som smutskastningskampanjen vilket tillhör de pressetiska reglerna. Ni klippte även bort länken till den långa dementin – allt för att folket inte skulle få läsa företagets ståndpunkter och försvar. Ni ska som nyhetsrapporterande låta båda sidor speglas, på lika villkor. I detta har ni misslyckats katastrofalt.

Om ni vill förmedla en mer nyanserad bild så bör ni göra en artikel på detta:http://www.ion-silver.com/docs/Lakemedelsverket.pdf

Kolloidalt silver förkortas till “KS” i texten.

Jag citerar dig Lars Johansson nedan samt med mina kommentarer i blått:
källa: http://www.hd.se/nyheter/skane/2014/10/31/ion-silver-ab-har-inte-polisanmalts/

 

”Men journalistikens uppgift är att vara kritisk granskande. Vi jobbar också i upplysningens tjänst. Våra läsare har rätt att få veta att kolloidalt silver är förbjudet som kosttillskott. ”

 

Om det är så att era läsare har rätt att få veta att kolloidalt silver är förbjudet som kosttillskott – vore det då inte på sin plats att berätta för dem VARFÖR? Anledningen är att REGLERNA kring vad som får klassas som kosttillskott ändrades inom EU. 1 januari 2010 så förbjöds bland annat silver, guld, svavel och vanadin. Man beslöt sig helt sonika för att förbjuda mineraler och spårämnen som inte används i proteiner i kroppen. Att många ämnen är hjälpämnen och fungerar som katalysatorer tog man ingen hänsyn till. Silver är ett ämne som stödjer immunförsvaret och som hjälper till att syresätta vävnad. Många med nedsatt immunförsvar reagerar bra på silver, som förövrigt är en del av kosten då mineralet finns i vatten vi dricker och växter vi äter. Vi får idag bara tiondelen så mycket silver genom kosten som vi fick när man mätte i USA på 1970-talet. Silver är tillåtet i kosttillskott i USA och i många andra delar av världen. Det finns inga rapporter om att det skulle kunna orsaka några negativa resultat, tvärtom. 10 ppm starkt kolloidalt silver består faktiskt till 99,999% av rent vatten och 100 liter av vätskan innehåller totalt bara ett gram silver. I djurstudier in vivo har man sett att inte ens 5 gram rent silver per kilos kroppsvikt skulle ge några biverkningar. Det motsvarar 500 liter kolloidalt silver per kilo kroppsvikt. Media och andra kritiker av kolloidalt silver är tyvärr inte kapabla att skilja de gamla 30.000 gånger starkare och kemiskt producerade silvermediciner som man sålde som läkemedel även i Sverige fram till 1940-talet – från det moderna svaga elektrokolloidala silver som säljs som kosttillskott eller vattendesinfektionsmedel över i princip hela världen. Tänk efter – om rent silver verkligen var farligt – då skulle det väl aldrig godkännas för att rena människors dricksvatten? Till och med WHO har konstaterat dess ofarlighet; man kan ta 6 tsk KS 10 ppm varje dag under hela sin livstid utan att riskera sin hälsa.

Tog ni kontakt med Giftinformationscentralen och förhörde er om det fanns några som helst förgiftningar orsakat av elektrokolloidalt silver? Icke, sa Nicke. I så fall så hade ni fått veta att det finns inga förgiftningar vare sig orsakade av kolloidalt silver eller silver i deras databas. Som ren information i databasen så står det att man historiskt sett har noterat att det har förekommit blåfärgning av silver – men detta har enbart varit genom silvernitrat och andra starka silversalter som var uppemot 300.000 ppm starka och som bestod av stora partiklar. Elektrokolloidalt silver består endast av rent silver och vatten och är således ej sammansatt av salter. Att säga att silvernitrat är farligt för att det innehåller silver och genom det även påstå att rent elektrokolloidalt silver är farligt, är som att säga att kaustiksoda, NaOH, är farligt bara för att det innehåller natrium och därmed slå fast att då måste även NaCl vara det. NaCl är dock vanligt koksalt och är dessutom livsnödvändigt, det är därför som man ger saltsten till djuren att slicka på…

 

”De har också rätt att få veta att det inte är godkänt som läkemedel och att marknadsföringen på Facebook kan strida mot Läkemedelslagen, Marknadsföringslagen och den så kallade kvacksalverilagen.”

 

Ionosil är ett godkänt vattendesinfektionsmedel med certifierat silver, och kanske är det den enda KS-produkt på marknaden i Sverige i dag som uppfyller det kravet. Bikarbonat är inte heller ett läkemedel men det hindrar inte att privatpersoner på nätet diskuterar dess läkande effekter. Tycker du att det ska vara olagligt att kommunicera om sådant och sprida information vidare om det? Nu är det emellertid inte så. Vi har nämligen yttrandefrihet i Sverige och i EU. Den polisanmälan som Joakim Björck påhejade Läkemedelsverkat att göra är nerlagd. Vet du varför? Jo, kammaråklagare Stefan Waern har konstaterat att det inte är brottsligt att föra information, egna erfarenheter och andras erfarenheter vidare i till exempel Facebookgrupper, oavsett vad det handlar om. Kammaråklagare Stefan Waern har lagt ner förundersökningen gentemot Ion Silver AB i Löddeköpinge samtidigt som han konstaterar att inget brott har begåtts. Detta har företaget försökt att påtala både för tidningen och för Läkemedelsverket, utan gehör. Ni har kört ett eget race för att smutskasta Anders Sultan –  nu är det er plikt att rätta till skadan som ni har tillfogat honom.

 

”Vi har inte förtalat Anders Sultan, utan bara citerat de omfattande medicinska påståenden som han gjort i en Facebookgrupp i egenskap av VD för Ion Silver AB – inte som privatperson.”

 

Hur kommer det sig att ni anser att Anders Sultan medverkar som VD för Ion Silver AB på Facebook? Han använder ju en privat Facebook-profil liksom miljontals andra – de flesta skriver in sin befattning och var de jobbar i sin privata profil. Jag har själv fyllt i min titel som homiatriker och att jag arbetar på min egen klinik. Mina kommentarer är fortfarande privata och görs inte för företagets räkning, och precis så är det för alla andra med privata profiler. Hur kommer det sig att ni anser att det bara är Anders som inte är privat, och att allt han säger med sin privata profil skulle vara hans offentliga uttalanden som VD? Gäller det särskilda regler om man heter Anders Sultan enligt er?

När man startar en Facebook-profil så kan man välja om man vill ha en privat profil eller en offentlig. Anders Sultan har som alla vi andra på KS 2.0 en privat profil och har aldrig haft något annat. Ion Silver AB finns överhuvudtaget inte på Facebook. Allt som Anders Sultan säger på Facebook är således privata meddelanden. Hur kan ni få det till något annat? Anders Sultan och även Michael Zazzio åtnjuter den självklara rätten att agera och yttra sig som privatpersoner. Det fick till och med Läkemedelsverkets Per-Åke Sandvold göra trots att han förestod läkemedelsverket och svarade på frågor från Helsingborgs Dagblads journalist i anslutning till artikelseriens start i Helsingborgs dagblad och Sydsvenska Dagbladet i oktober 2014.

Det var justitiekanslern själv som fattade ett beslut om att Sandvold, på arbetstid och för myndighetens räkning hade agerat i egenskap av privatperson. Med andra ord så kan även en offentlig person vara privat även när den är på sitt arbete, dvs under arbetstid. Skillnaden med Sandvold är att om man förestår en myndighet, så har man inte den rätten – Så justitiekanslern har sett mellan fingrarna. Om Sandvold har rätt att vara privat så har även Anders Sultan det. Likhet inför lagen gäller. Ni bör även införa denna rättelse i tidningen – annars så kommer ni att framstå som lurendrejare när detta brev läggs ut som ett öppet brev på nätet.

Ni har förtalat Anders Sultan genom att låta påskina att han skulle vara brottslig, att han som VD för Ion Silver AB marknadsför Ionosil på ett felaktigt sätt, samt att han skulle vara polisanmäld utan att vara det. Det är mycket allvarligt. Anders har fri yttrandefrihet som privatperson och som forskare och expert. Allt han gör, säger och medverkar i är inte automatiskt i Ion Silver AB:s regi. Förstår du skillnaden nu? Kommer du att berätta det för dina läsare? Om inte, så gör du inte rätt för dig och kommer att plågas av skuldkänslor hela ditt liv för vad du har gjort mot Anders Sultan.

 

“Samtliga tillsynsmyndigheter i Sverige reagerar mot att Anders Sultan hävdar att kolloidalt silver botar eller lindrar i stort sett alla sjukdomar, från ebola till cancer. Det finns inga som helst vetenskapliga bevis för det.”

 

I den långa dementin som företaget skrev, så redogjordes det för det forskningsläge (en bråkdel) som finns angånde silver och kolloidalt silver. Att Joakim Björk fick den efterlängtade dementin av Pentagon om att de aldrig skulle ha forskat på silver och ebola är inte så konstigt. Om de hade erkänt de extremt positiva forskningsresultat som militären offentliggjort, så hade man inte fått avsättning för det ebola-vaccin som man då febrilt arbetade med att få fram. Nej jag håller med dig, det är ingen konspiration mot KS, men pengar talar sitt tydliga språk.

Att det finns forskning som påvisar positiva hälsoeffekter av KS, och att det diskuteras privat i sociala medier, medför inte per automatik att KS säljs med uppgift om att det botar någon som helst sjukdom. Har du hört uttrycket “att göra en höna av en fjäder”? Ni har lycktas med konststycket att göra en höna utan att ens ha en fjäder.

 

”Vi har i vår granskning refererat till experter på Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Institutionen för miljömedicin, Socialstyrelsen, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten.

“Läkemedelsverket ser så allvarligt på Ion Silver AB:s verksamhet att det överväger att polisanmäla verksamheten för brott mot Läkemedelslagen. Verkets chefsjurist har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för det. Se separat artikel. Läkemedelsverket är tydligt med att man vill stoppa försäljningen och marknadsföringen av kolloidalt silver. Det vill att Ionosil försvinner från marknaden eller att de olagliga medicinska påståendena upphör. I det arbetet samråder Läkemedelsverket med Livsmedelsverket och Konsumentverket. Även Kemikalieinspektionen kan kopplas in.”

 

Man vet inte om man ska skratta eller gråta, men som ni nu kan se så är alla dessa instanser ute och cyklar, de kan inte den lagstiftning som de är tillsatta att kunna utan och innan. Läkemedelsverket fick för flera månader sedan olika frågor om lagstiftningen, de har ännu inte svarat så jag tolkar det som att de inte kan de lagar som de har att rätta sig efter. De tycks stirra sig blinda på läkemedelslagen och marknadsföringslagen och ser inte de lagar som står över dessa och som ger oss alla yttrandefrihet. Ni bör upplysa befolkningen om att de har yttrandefrihet – era hetsjaktsartiklar har skrämt många terapeuter och privatpersoner till tystnad. Säg till dem att det har rätt att uttrycka vad de vill så länge de inte skadar någon annan.

 

”Visst, man kan hävda att alla dessa myndigheter och experter medverkar i en gigantisk konspiration mot Ion Silver AB. Eller att det finns en global konspiration mot kolloidalt silver där alla läkemedelstillverkare i världen deltar. Det tror inte vi. Det har inte framkommit något som tyder på det.”

 

Det finns nog ingen konspiration varken mot Ion Silver AB eller kolloidalt silver, men som jag sa förut så talar pengar sitt tydliga språk, liksom inkompetens – som vi har förstått så verkar inte Läkemedelsverket alls kunna de lagar som de är tillsynsmyndighet för och därför så kan de förledas av en journalist med ont uppsåt och guldspadeambitioner att för myndighetens räkning göra sådana aktioner som de inte har laglig rätt att göra. Om Läkemedelsverket hade kunnat en bråkdel av det som de ska kunna, så hade de aldrig gjort någon polisanmälan på de skrala grunder som de nu har gjort. De har till exempel grundat sin anmälan på en artikel som ska utgöra bevis mot Ion Silver AB som skrevs så pass lång tid som nio år innan Ion Silver AB ens bildades. Det begriper till och med en lekman att det inte går!

 

“Till slut något om våra arbetsmetoder. Det är en normal journalistisk arbetsmetod att granska innehåll i sociala medier. Det är inte bara journalister som gör det, utan även myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket. Det är naivt att tro att det som skrivs på Facebook inte blir offentligt.”

 

Det är inte själva offentliggörandet av det som har skrivits på Facebook, som är oetiskt (även om det var oetisk taktik som Joakim Björck ägnade sig åt, med Wallraffing, att ljuga om vem han är samt och att rycka saker ur sitt sammanhang); det som är oetiskt är att påstå att det skulle vara brottsligt när det inte är det, och att påstå att det skulle vara uttalanden som skulle vara gjorda i egenskap av VD för Ion Silver AB när det i själva verket bevisligen är Anders Sultan som har gjort uttalandena i egenskap av privatperson, samt att hävda att det är marknadsföring när det inte är Ion Silver AB som står bakom uttalandena. Ni hade ju inte ett enda rätt. Tänker ni rätta till era misstag nu? Eller ska människor få veta bakvägen genom sociala media och riktig massmedia som söker sanningen och vill avrapportera korrekt?

I följande blogg skriver HD:s chefredaktör Lars Johanssonhttp://blogg.hd.se/larsjohansson/2015/04/24/eftersom-hd-pa-satt-och-vis-ar-part-i-malet-blir-det-en-grannlaga-uppgift-for-oss-att-bevaka-rattegangen-i-nasta-vecka-pa-ett-opartiskt-satt/

 

”Journalister strävar efter att komma så nära sanningen som möjligt. Vi har inte råd med misstag som sätter vår trovärdighet på spel. Vi har också ett tungt ansvar gentemot människorna vi skriver om eftersom våra avslöjanden riskerar att förstöra livet för dem. Då måste det vi skriver banne mig vara sant.”

 

Vilket ansvar har du tagit för Anders Sultan? Tidningen har inte ens tillkännagivit att Läkemedelsverkets polisanmälan har lagts ner – trots att det beslutet togs för över tre månader sedan. Kände ni inte till det? Eller struntade ni högaktningsfullt i det? Det är lika illa båda dera med tanke på hur många negativa artiklar ni skrev om Anders Sultan och utmålade honom som brottsling. Ingenting av det som ni har skrivit i tidningen har varit sant, ni har ensidigt skrivit det som har passat er i er smutskastningskampanj. Ni har tillåtit en journalist med starka kopplingar till skeptikerföreningen VoF, påhejad av VoF, med starka incitament mot KS att dra igång detta mediedrev. En mycket oetisk journalistik.

Att du, Lars Johansson dessutom försvarar det hela är mycket opassande. Det är inte olagligt att dela länkar om information, studier, artiklar, fallbeskrivningar, egna eller andras erfarenheter eller diskutera det som olika medier skriver om KS eller dela egna erfarenheter på Facebook, vare sig man är privatperson eller ens om man är en offentlig person. Det tillhör vår yttrandefrihet och är inte marknadsföring.

OBS! Jag såg alldeles nyss, att ni nu idag efter att bl a Nonna har påtalat för er att ni ännu inte hade tillkännagivit åklagarens beslut (som är över tre månader gammalt) att lägga ner Läkemedelsverkets polisanmälan mot Ion Silver AB, nu var snabba med att göra det. Varför skriver ni om beslutet först nu sedan det blivit känt av företaget och KS-gruppen? Nedan citat kommer från följande källa: http://www.hd.se/nyheter/sverige/2015/10/09/inget-atal-mot-foretag-bakom-silverbluff/

 

“Bakom polisanmälan stod Läkemedelsverket som ansåg att åklagare skulle pröva om det är brottsligt att göra medicinska påståenden utan vetenskapliga bevis.”

 

Om Läkemedelsverket hade kunnat den lagstiftning som de ska föra tillsyn över ordentligt så hade de aldrig behövt “pröva” om det är brottsligt att uttala sig i hälsofrågor privat på Facebook, baserat på rapporter, fallbeskrivingar eller egna erfarenheter samt att sedan dela det privat i en facebookgrupp. För det är inte brottsligt enligt en rad överordnade lagar angående yttrandefrihet, lagar som tjänstemännen vid Läkemedelsverket borde kunna rabbla i sömnen.
Det är till och med lagligt för företag att marknadsföra (annonsera och saluföra) sin produkt med stöd av den forskning som finns. Trots att detta är lagligt enligt prejudikat i EU så har Ion Silver aldrig utnyttjat den möjligheten.

 

“I en sluten grupp på Facebook, med närmare 25 000 medlemmar, hade Ion Silvers vd Anders Sultan sålt in medlet Ionosil som effektivt mot en lång rad sjukdomar, bland annat cancer och ebola. Det kunde HD-Sydsvenskan avslöja i oktober förra året.”

 

Som jag ovan har beskrivit för er så är det dags att skriva en rättelse eftersom detta är en ren och skär lögn. Det ni tycker er ha “avslöjat” är helt lagligt. För det första är uttalandena privata, för det andra är Ion Silver AB inte inblandad och för det tredje så är det helt lagligt att dela privat information i sociala media, dvs man får som privatperson skriva vad man tycker, känner, upplever, liksom länka till artiklar, fallbeskrivnigar, rapporter och studier samt diskutera fritt. Det finns studier som visar att KS är effektivt mot cancer och det finns en rapport som visar att KS är effektivt mot ebola, att man diskuterar det privat på Facebook är inget brott. Det som ni vill få till ett brott är helt lagligt!!

Är ni för censur måntro? Är ni mot yttrandefrihet? NHF Sweden kräver en rejäl uppryckning av er!! När kommer ni att skriva en rättfärdigande artikel i ämnet? En sanningsenlig artikel?

Om det är sanningen ni vill förmedla eller låta båda sidor framträda, så ska ni göra en artikel baserat på detta: http://www.ion-silver.com/docs/Lakemedelsverket.pdf

Hjärtliga hälsningar

Sara Boo, ordförande NHF Sweden