Kolloidalt silver och tarmbakterierna

Dödar inte silver alla bakterier? Hur kan silvret skilja på olika bakterier det vill säga skilja de goda från de onda?

Många som ställer de här frågorna oroas över hur kolloidalt silver påverkar de  goda tarmbakterierna. Studier visar dock att silverjonerna inte påverkar de goda tarmbakterierna acidofilus och bifidus överhuvudtaget. Orsaken till detta står att finna i att dessa är grampositiva mjölksyrabakterier som har en tjockare cellvägg än de patogena gramnegativa bakterier som är de man vill åt. Det är mycket där skillnaden ligger. Det har gjorts två studier av American Biotech Labs:

KS_laktobaciller1

 

Den andra studien kom fram till att man kan fortsätta att ta sina laktobacill-preparat utan risk för att kolloidalt silver skulle förstöra bakterierna:

KS_laktobaciller2

Källa: http://lifesilver.com/ABL_SafetyStudies.pdf

 Andra källor har samma erfarenhet

Dhyna Coburn är medförfattare till ”The Wonders of Colloidal Silver” och i en separat artikel med titeln ”Colloidal Silver – A Healthy Silver Lining” lägger hon till mer information kring mekanismen hur kolloidalt silver interagerar med skadliga mikrober.

 

Kolloidalt silver dödar invanderande mikrober genom att lösa upp ett enzym som metaboliserar syre hos primitiva organismer. Processen är en elektrokemisk reaktion. Cellen kan inte andas, vilket leder till att den kvävs och dör. Detta är anledningen till varför det fungerar på alla typer av bakterier även superbakterier.

Metalliska och kelerade mineraler har en negativ laddning, men kolloidala bioelektriska mineraler har en positiv laddning. Detta leder till en annan verkningsmekanism varigenom kolloidalt silver förhindrar bakterietillväxt genom att den positiva laddningen på kolloidaltsilver- partiklar  binds till den patogena organismens negativa laddning. Detta skapar ett avbrott i den biologiska funktionen hos organismen som inte kan fortplanta sig.

 

 

och hon fortsätter att berätta:

 

En före detta lärare i fysik och kemi Howard Mitchell från Virginia, utförde nyligen en serie experiment med kolloidalt silver. Han upptäckte att kolloidalt silver inte hade någon effekt på  Acidophilus, den goda bakterien som finns i tarmen. Mitchell använde koncentrationer som var 40 gånger högre än vad som förusattes skulle döda andra former av bakterier. Det visar att även trots stora doser så frodas tarmbakterierna. Faktum är att det spekuleras i att silverjoner med fördel skulle användas  för att stimulera till en kraftfull tillväxt av nyttiga bakterier för att hjälp till att boosta upp immunförsvaret.

 

 http://www.amazon.com/The-Wonders-Colloidal-Silver-Antibiotic~/dp/1502306085


 

Det finns mycket som talar för att kolloidalt silver skulle kunna hjälpa de goda tarmbakterierna genom att undanröja patogena bakteriestammar, som exempelvis efter olika antibiotikakurer har vuxit till sig alldeles för mycket – och som konkurrerar med de goda bakteriestammarna. Många som har tagit kolloidalt silver vittnar om en bättre effekt än till och med många probiotiska preparat och får ofta hjälp med långvariga diarréer och andra mag/tarm-besvär.

Även om vi förutsätter att de goda bakterierna skulle kunna påverkas av silvret, så ska vi komma ihåg att det normalt är svårt för silvret att faktiskt nå ner till det område där de goda bakterierna finns. Vi har ca 1,5 kg tarmbakterier i tarmen, vilket motsvarar mer än 100 biljoner mikroorganismer. Silverjoner behöver nämligen en kolloidal miljö i form av t ex blod eller intracellulär och extracellulär cellvätska för att fungera. När det handlar om tjocktarmen som kantas av stora bakteriesamlingar, så kan inte silvret penetrera det tjocka lager plack med bakterier som befolkar tarmens insida. Detta skulle kunna vara en anledning till att dessa små mängder kolloidalt silver inte har någon negativ effekt på de goda tarmbakterierna. En annan anledning är att de goda tarmbakterierna är så många och att de snabbt kan bygga upp sin koloni igen – och de har ju lättare att frodas när de patogena bakterierna är borta. Bakterier kan dela sig 2-3 gånger i timmen så de förökar sig väldigt snabbt och när 100 biljoner mikroorganismer delar sig 2-3 gånger i timmen så kan man förstå att de snabbt bygger upp sin koloni igen.

För att nå så långt ner i tarmen som möjligt, för att nå patogena bakterier där, brukar användare blanda ut en matsked kolloidalt silver i ett dricksglas med vanligt vatten. Detta dricker man sedan så snabbt som möjligt och den stora mängden vätska hittar i regel längre ned i tarmen än någon enstaka tesked kolloidalt silver gör.

 

 

ID-100230320