↑ Åter till Myndigheterna

Folkhälsomyndigheten erkänner att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus

Stop Ebola Shows Warning Sign And Caution by Stuart Miles

Den 14 oktober 2014 skrev NHF Sweden och Föreningen SARA  ett brev till flera myndigheter som har ett ansvar beträffande Ebola. Det var inför den hjälpsatsstyrka som Sverige skulle skicka ner till Monrovia i Liberia som NHF Sweden föreslog kollodialt silver som, om inte direkt behandling, så i alla fall som rening av dricksvattnet för att förhindra sekundära infektioner som kan vara ytterst ödesdigera för allvarligt sjuka eller döende människor. Läs brevet här:Ebola myndighetsbrev

Redan den 9 oktober ringde NHF Sweden upp Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten med förslaget att man ju kunde pröva att använda kolloidalt silver i kampen mot Ebola. Anders Tegnell kände till kolloidalt silver och sa “att det fungerar på de flesta virus är ju känt“.

I telefonsamtalet mellan Michael Zazzio, som är NHF Swedens talesman i medicinska frågor och Anders Tegnell säger Tegnell angående kolloidalt silver (10 ppm) att:

Anders Tegnell: ”Ja … att det fungerar på de flesta virus är ju känt.”

Tegnell hävdar därefter att kolloidalt silver inte kan användas i en behandling (mot virus), men Michael Zazzio hävdar motsatsen, att kolloidalt silver kan ges oralt. Tegnell kontrar då med orden att kolloidalt silver inte kan tas upp via magtarmkanalen.

Zazzio svarar: ”Jo, det vandrar över koncentrationsgradienten” … ”det är ju silverjoner”.

Tegnell instämmer: ”Ja, i och för sig.”

Zazzio: ”Det finns inget aktivt upptag, men däremot den osmotiska potentialen påverkar ju”.

Tegnell instämmer: ”Ja, ja att det sprider sig som alla andra salter”.

Zazzio korrigerar då med att kolloidalt silver inte är ett salt och han nämner vidare under samtalet att det finns en studie som påvisar att kolloidalt silver fungerar på virus, en studie som är både verifierad och publicerad samt utförd av amerikanska FDA, en myndighet som motsvarar både Läkemedelsverket och Livsmedelsverket sammantaget.

Tegnell kontrar med orden: ”Ja, men hur som så har vi inte det inom, gör vi inte sån’t”. Tegnell medger sedan att han kan ta emot studien, men menar att frågan egentligen hör till Läkemedelsverket.

Anders Tegnells uttalande vittnar om att det ointresse för kolloidalt silver som etablissemanget så tydligt visar egentligen handlar om ett policybeslut om, att: sån’t håller man inte på med.

 

 

Redan 2009 visade det sig i studier utförda av Defense Threat Reduction Agency i USA, vilket lyder under DOD (Department of Defense/USA:s Försvarsdepartement), att Ebolaviruset effektivt hämmades av kolloidalt silver i en vattenlösning med koncentrationen 10 ppm.

Presentation över studien som offentliggjordes bifogas  återfinns här: DOD Pres

http://www.thesilveredge.com/pdf/defense-threat-reduction-agency-silver-nanoparticles-neutralize-hemorrhagic-fever-viruses.pdf

Kolloidalt silver fungerar på Ebola. Minister i Sierra Leone bekräftar:http://newsvoice.se/2014/10/30/kolloidalt-silver-fungerar-mot-ebola-ministern-i-sierra-leone-bekraftar/

Tidning i Sierra Leone bekräftar: http://standardtimespress.org/?p=5520

Tidning i Sierra Leone bekräftar: http://www.inquisitr.com/1545317/ebola-treatment-is-working-according-to-official-in-sierra-leone-so-why-such-opposition/

Information hämtad från NHF Swedens hemsida & Newsvoice

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net