Hur tillverkas kolloidalt silver?

Idag består kolloidalt silver av elektriskt genererade silverpartiklar i främst jonform, men även oladdade silverpartiklar som är lösta vatten. Man mäter mängden silver i ppm (part per million). En liter silvervatten på 10 ppm innehåller 10 mg silver.

 


 

 

Ett modernt elektro-kolloidalt silver har genomgått en process där man löser ut silverjoner i vatten med hjälp av en elektrisk process men det finns även silverpartiklar. Beroende på tillverkningsprocessen så kan den inbördes fördelningen skilja något, men den vanligaste formen av kolloidalt silver brukar bestå av ca 80-90% silverjoner och 10-20% silverpartiklar.

Vattnet som man använder är renat med hjälp av destillation eller genom omvänd osmos kompletterat med avjonisering. Genom avjoniseringen, så tar man bort de sista orenheter som det omvända osmosfiltret inte rår på – vanligen kalcium- och magnesiumjoner. Resultatet är ett mycket rent vatten som saknar föroreningar.

Det är väldigt viktigt att silvret som används i tillverkningsprocessen är så rent som det är möjligt att uppnå, så att bara silver och inte andra legeringar följer med i produkten. 99.99% rent silver brukar användas av seriösa tillverkare och det är i princip så rent silver som det går att få fram. Sterlingsilver ska absolut inte användas eftersom det är en legering som innehåller koppar.

Ett kolloidalt silver med styrkan 10 ppm (Parts Per Million eller miljondelar), innehåller 10 mg rent silver per liter. Det är oerhört små mängder. Ändå är produkten oerhört innehållsrik eftersom artiklarna och jonerna är mycket, mycket små. Varje jon har förmågan att neutralisera en svamp, bakterie eller ett virus.

En partikel kan bestå av en eller ett flertal hopklumpade silveratomer, medan en silverjon ( Ag+) är en silveratom som tappat en elektron och därmed även har fått en positiv laddning. En silverjon är den minsta form som silver kan anta. Man brukar tala om att silverjonerna är lösta i vattnet, eller rättare sagt ingår i en kemisk förening med vätet och syret som vattnet består av. Om man skulle tillverka en ask som är en kubikmillimeter, så skulle den teoretiskt kunna rymma 64 triljoner silverjoner – det är 500 gånger fler än vad vi har celler i kroppen!

Produkter med kolloidalt silver produceras under kontrollerade former, till exempel produceras både Holistics kolloidala silver och Ionosil i en automatiserad process styrd av datorer och där stickprov görs löpande för att se att inget gått fel i produktionskedjan. Mätning av styrka och förhållande mellan joner/partiklar görs i laboratorium. Godkända vattendesinfektionsmedel är också registrerade hos Kemikalieinspektionen, vilket dessa båda produkter är.

Man kan tillverka sitt eget kolloidala silver. Problemet med hemmatillverkning är att man inte vet kvalitén på sitt kolloidala silver, man vet varken styrka (ppm) eller storlek på partiklarna (nm).

Bild: 2000-talets Vetenskap

Hemmatillverkning av kolloidalt silver

Bild: 2000-talets Vetenskap

 


 

Vad innebär egentligen en kolloid?

 

En kolloid är när mycket små mikroskopiska partiklar befinner sig ”fritt svävande” i vätska. Exempel på kolloid är mjölk, smör, grädde, dimma, bläck, gelatin och blod. Kolloidalt silver består av mikroskopiska silverpartiklar och silverjoner lösta i vatten. Den extremt finfördelade formen skapar förutsättningar för att generera en mycket stor yta och blir därför mycket potent. En silverjon är den minsta form silver kan anta och varje jon har en neutraliserande effekt på mikroorganismer.