Dementi till Helsingborgs Dagblad

Dementi till Helsingborgs Dagblad – begäran om
omgående genmäle
http://hd.se/skane/2014/10/25/tusentals-utsatta-for-medicinbluff/

Anders Sultan kräver att tidningen går ut med en dementi samt att genmäle
bereds.

För det första så har Anders Sultan i Helsingborgs Dagblad utsatts för grovt
förtal, då han i HD:s artikelserie utmålas som klandervärd och brottslig.

För det andra så har Anders Sultan och Michael Zazzio inte fått avge sin sida
av saken till tidningen. Anders Sultan nekades att få frågorna skriftligen inför
intervju, samt så har journalisten ej ringt tillbaka till Michael Zazzio, talesman
och styrelseordförande för Ion Silver då denne ville samtala kring den
förestående artikeln.

För det tredje så baseras HD:s tidningsartikel på uppgifter från en sluten
facebooksida vilket strider mot de pressetiska reglerna. Anders Sultan har agerat
som privatperson i ett slutet forum – och kan i detta forum enligt
Europakonventionen för mänskliga rättigheter gällande yttrandefriheten – yttra
precis vad han vill. Företaget Ion Silver är en egen juridisk person och kan i detta
fall inte sammanblandas med privatpersonen Anders Sultan.

För det fjärde så har Anders Sultan vetenskapliga belägg för sina påståenden.
Till och med Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten sade för en och en halv
vecka sedan, i ett telefonsamtal med Michael Zazzio: ”Att det är känt att
kolloidalt silver fungerar på de flesta virus” (lyssna på bifogad ljudfil:
anders_tegnell.wav)http://www.thenhf.se/folkhalsomyndigheten-erkanner-att-kolloidalt-silver-fungerar-pa-de-flesta-virus/. Inte nog med att expertisen i Sverige vet detta. Det finns
även ett hundratal MEDLINE-indexerade studier om kolloidalt silver och dess
effekt på olika skadliga mikroorganismer såsom virus, bakterier, svamp samt
encelliga organismer. Det finns även över 500 sidor användarberättelser som erfarenhetsmässigt även
vittnar om positiva bieffekter i form av förbättrat hälsotillstånd när konsumenter
har använt den silverhaltiga vattenreningsprodukten.
Kolloidalt Silver, Ionosil säljs och marknadsförs som vattenreningsprodukt och
får som sådan enligt kemikalieinspektionen ettiketteras som verksam mot
mikroorganismer genom sitt innehåll av silver.

För det femte så är kolloidalt silver ofarligt. Världshälsoorganisationen, WHO:s
säkerhetsdata för rent silver, visar att man kan konsumera upp till 10 gram rent
silver under en livstid om 70 år utan att överskrida myndighetens ‖nolleffektdos‖
– NOAEL, No Observed Adverse Effect Level – det vill säga den högsta dos
som man kan exponeras för utan att riskera några som helst negativa
hälsoeffekter. Det motsvarar ca 390 mikrogram per person och dag. Detta är
enligt WHO en garanterat oskadlig dos för människan.

För det sjätte så talade Michael Zazzio fredagen den 24 oktober 2014 med Anna
Bergenström, redaktör på Helsingborgs Dagblad. Michael Zazzio påpekade då
att en tidning, enlig de pressetiska reglerna, inte får publicera något från sociala
medier såsom till exempel facebook när det gäller icke offentliga personer.
Anders Sultan är icke någon offentlig person och således strider publiceringen
emot de pressetiska reglerna som journalistförbundet har satt upp. Alla artiklar
som har publicerats om kolloidalt silver med utgångspunkt från ett, som i detta
fall, slutet forum på facebook, kommer att anmälas till PO/PON.

För det sjunde så använder sig Helsingborgs Dagblad och dess journalist
Joakim Bjöck av sensationsjournalistik som normalt sett bara kvällstidningar
ägnar sig åt. Ett knep är att journalisten, i det här fallet Joakim Björck, utger sig
för att vara någon annan än den han är. Journalisten vrider och vänder på
sanningen, utelämnar fakta, vinklar och belyser ämnet ensidigt. Det som
publiceras i artikelserien har tidningen ingen vare sig juridisk eller vetenskapligt
saklig grund för.

Läs hela dementin: Dementi till tidningen H.D. 27 oktober 2014 (1)

Tidningen gav Ion Silver 2500 tecken lång dementi: http://www.hd.se/nyheter/skane/2014/10/31/ion-silver-ab-har-inte-polisanmalts/