Aller Medias bortcencurerade kolloidalt silver annons

Aller Media vägrar att ta in en 100% laglig kolloidalt silver annons. Allers fick mail från en man som är med i VoF:s facebookgrupp, som ogillade annonsen, och menade att den var olaglig.

 

Ion Silver hade haft samma annons i många år och svarade: 

 

Hej, Det finns ingenting i annonsen som är olaglig marknadsföring och produkten är 100% laglig och godkänd för försäljning som vattendesinfektionsmedel – precis det som annonsen säger. Produkten lyder under Kemikalieinspektionen. Det personen tar upp i sitt mail är att det finns alternativa användningsområden för produkten och det är det som privatpersoner diskuterar på nätet.

Att privatpersoner diskuterar alternativa användningsområden faller under yttrandefrihetslagen och är 100% lagligt det med. Ion Silver AB har aldrig marknadsfört produkten som något annat än vattendesinfektion och den felaktiga anmälan av Ion Silver AB som gjorts enbart EN gång, ej flera gånger, resulterade i att åklagaren la ner förundersökningen då något brott ej kunde bevisas. Läkemedelsverket har utifrån att privatpersoner diskuterar olika hälsoeffekter förbjudit oss att marknadsföra produkten med hälsopåståenden, något vi som sagt aldrig gjort… Beslutet är överklagat och kommer tas upp i rätten.

Annonsen har körts med detta utseende i många år nu utan att någon anmärkt på innehållet eller på oss som företag/producent. Kolloidalt silver jagas med blåslampa av läkemedelsintressen för man ser produkten som ett hot mot deras egna produkter. Skeptikerföreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) är den organisation som sticker ut i det sammanhanget. Enbart i USA finns det 100-talet tillverkare av kolloidalt silver och man räknar med 10 miljoner användare. Ion Silver bildades 2001 och har sålt kolloidalt silver i 16 år nu. Att Ion Silver AB marknadsför produkten som en 100% laglig vattendesinfektionsprodukt är inget som borde angå en biologilärare tycker man? /Ion Silver”

 

Aller Media godkände annonsen men efter ytterliga påtryckning från VoF – och någon mer?så valde Aller Media att tacka nej till en 100% laglig annonskampanj som skulle vara under 6 månader och ge en intäkt på en kvarts miljon. Man kan ju undra vad det är för krafter som styr. Vem har något emot en vattenreningsprodukt? Malin Andersson skrev ett lång brev med en rad frågor till Aller Media. Aller Media har dock ej brytt sig om att svara.

Brev till Aller Media:

Produkten alla talar om men som Aller Media ej vågar ta in en 100% laglig annons för

Jag är läkarutbildad och jag skriver med anledning av att Ion Silvers annons inte har fått annonsplats i er tidning. Jag undrar varför. Jag vill understryka att alla produkter i annonsen är 100% lagliga och annonsen är 100% laglig och företaget är 100% lagligt och har aldrig brutit mot någon punkt i gällande lagstiftning. (Till skillnad från företagen inom läkemedelsindustrin som upprepat och medvetet bryter mot gällande lagstiftning, de räknar kallt med böteskostnaden –  det ses som en lönande affär. Källa är Peter Rost fd vice VD för Pfizer. Dessa kriminella och dömda bolag har jag aldrig hört skulle ha nekats annonsplats trots att deras läkemedel, rätt förskrivna och rätt intagna tar livet av patienterna och utgör den fjärde vanligaste dödsorsaken. Källa är Fass.)  Om ni inte håller med mig angående det jag skriver om ”100%” så ta kontakt med mig så ska jag diskutera det med er. Hör ni inte av er angående detta så ser jag det som att ni är överens med mig angående lagligheten och då undrar jag åter – vad fick er att besluta att INTE ta in denna annons?

Jag vet genom Allers att ni har varit utsatta för påtryckningar, det är inte första gången medlemmar/ människor med koppling till föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) gör den här typen av utfall. VoF har i egna dokument berättat hur de uppvaktar och bearbetar ansvariga och hur de har lyckats att förhindra annonser även sådana som först har godkänts  och de är stolta över hur de jobbar och att de lyckas påverka ansvariga. Allers gav också efter för påtryckningen som initierades av en VoF-anknuten person och annonsen drogs senare in. Flera andra tidningar inom Allerkoncernen följde i samma spår. Vem ligger bakom beslutet och varför togs det? Vi måste ju kunna ha en ärlig kommunikation om vad det är i annonsen som ni vänder er emot eller har VoF-anhängare, som motarbetar vetenskapliga fakta och lagliga annonser, även kapat er organisation?

Jag är för hälsofrihet, jag är för att människor ska få ha tillgång till lagliga hälsoprodukter. Jag är också för att dessa företag ska få annonsera fritt med lagliga annonser om de betalar för sig. Jag finner det i högsta grad anmärkningsvärt att ni, som jag hittills ansett vara en oberoende tidningskoncern, inte stödjer detta utan är för diskriminering och censur.

 

Ni vänder er emot kolloidalt silver om det vill jag säga följande:

 

 1. Kolloidalt silver, Ionosil är en godkänd vattenreningsprodukt som sorterar under Kemikalieinspektionen och som sådan har den rätt att i annonser säga att det är effektivt mot virus, svamp, bakterier och encelliga parasiter. Ion Silver följer denna marknadsföringslag, som du kan se i annonsen. Vill ni förhindra människor från att rena sitt dricksvatten, med samma teknik som används i rymden av NASA och som används till sjöss inom båttrafiken?
 2. Som vattenreningsprodukt är den till för att rena människors dricksvatten, det är även bevisat helt ofarligt att inta i de doser som Ion Silver rekommenderar, enligt WHO.
 3. EU nämner angående (NOAEL) för silvernanopartiklar. NOAEL = Nolleffektdosen, den dos som inte ger minsta biverkning:“Recently, for Ag-NP (silvernanopartiklar) a NOAEL (for rats) was observed, based on a 90 day oral exposure of 30 mg/kg bodyweight/day; this assessment was based on signs of liver toxicity.” http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_039.pdf

 

Detta innebär motsvarande 3 liter (10 mg/liter) 10 ppm starkt KS per kilo kroppsvikt. En 70 kilo tung person kan då, utan minsta biverkning, konsumera 210 liter KS per dag utan att det skulle ge några biverkningar. Vattnet är dock så giftigt att man skulle dö redan efter 8 liter pga vattnet i produkten..

 

 1. Produkten består av 99,999% vatten och motsvarar en homeopatisk dos i D5. (källa: Läkemedelsverket).
 2. Det finns inga förgiftningsfall av elektro-kolloidalt silver som Ionosil är. De gamla silverinnehållande läkemedlen som fanns förr kallas ofta i litteraturen för kolloidala, men de var silversalter eller tex silvernitrat eller silverperklorat som historiskt har orsakat upplagringen av silver i hud och slemhinnor (argyri), som ses som den värsta effekten av silver men som i sig bara till sin natur är kosmetisk och hälsomässigt helt ofarlig. http://www.thenhf.se/giftinformationscentralen-om-kolloidalt-silver/
 3. Rent silver passerar inert genom kroppen, utan att tas upp och utsöndras inom 48 timmar. Man kan aldrig uppnå toxisk dos. http://www.dartmouth.edu/~toxmetal/toxic-metals/more-metals/silver-faq.html
  En studie visar att inte ens 5 gram silver (motsvarar 500 liter KS) per kilo kroppsvikt har gett upphov till skador på däggdjursceller. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712637. En person på 70 kg kan således halsa 35 000 liter utan att ta skada – alltså utan att ta skada av silvret, personen dör dock av vattnet redan vid 8 liter. Vad är då farligast i produkten silver eller vatten? Ska vi förbjuda vatten? Ska Ramlösa nekas att göra reklam hos er?
 4. Kolloidalt silver var ett harmlöst kosttillskott fram till år 2010, vilket det fortfarande är tex i USA och används av miljoner människor världen över.
 5. År 2010 ändrades själva lagstiftningen för vad som skulle räknas som kosttillskott inom EU. Det beslutades att alla mineraler som inte kopplas till ett protein/enzym i kroppen inte skulle få finnas i kosttillskott utan att vara hopkopplat med protein. Det gäller alla mineraler inklusive selen, vanadin och silver. Där försvann exempelvis det oorganiska selenet och det kolloidala silvret. Inte för att det var farligt, utan för att själva lagen ändrades. Organiskt selen är tex mycket farligare än oorganiskt selen eftersom biologiskt bundna mineral har en tendens att tas upp och lagras, och skulle man koppla silver till protein (vilket läkemedelsbolagen förut gjorde så uppstår risken för argyri, som är en ofarlig missfärning). Om inte denna olyckliga lagändring hade införts, så hade det fortfarande funnits ofarliga oorganiska selenprodukter och ofarliga kolloidalt silver-produkter på marknaden.  Det är alltså en myt att kolloidalt silver försvann som kosttillskott för att det skulle vara farligt.
 6. Det har kommit till min kännedom att Allers har Livsmedelsverket som grund för sitt beslut, då skall ni också kräva att få Livsmedelsverkets underlag för den fakta som de skriver på sin hemsida. Det har gjorts från alternativt håll och man baxnar när man hör kommunikationen. Först har de oförstående undrat vad som avses med underlag (det ska de väl veta om någon!) och i nästa mail skriver de ”Jovisst har vi underlag” varpå de bifogar underlag om arsenik (!). Eller så hänvisar de till pubmed och säger sök själv. Men pubmed som är en internationell databas över studier anger ju inte vilka studier vårt svenska Livsmedelsverk har till grund för besluten avseende den fakta som de ska publicera på sin hemsida för det kan bara myndigheten själv veta. Men faktum är de inte kan redovisa vare sig någon utredning, analys eller genomgång av studier eller ens referenser som underlag för vad de skriver på hemsidan.  Med andra ord är det som skrivs på Livsmedelsverkets hemsida helt godtyckligt författat utan något som helst krav på saklighet eller vetenskaplighet och är därmed också fullbelagd med faktafel. Hur det kan bli så? Jo, så kan utfallet bli när skeptikerföreningens representanter infiltrerar våra institutioner och myndigheter. Det finns inte ett enda fall av argyri pga elektrokolloidalt silver enligt Giftinformationscentralen. Borde inte myndigheten skriva det på hemsidan? Det finns inte ett enda förgiftningsfall av elektrokolloidalt silver. Borde de inte skriva det också? De skriver dock en sak rätt över mail och det är att kolloidalt silver inte handhas av Livsmedelsverket utan av Kemikalieinspektionen. Således är det enligt Livsmedelsverket faktiskt Kemikalieinspektionen ni ska vända er till och ingen annan myndighet. Detta borde de också skriva på sin hemsida och inte bara till slut kasta ur sig i mail när de pressas på underlag – som de inte kan skaka fram – först då hänvisar de till Kemikalieinspektionen och menar att det är de som man ska ta kontakt med angående kolloidalt silver för det är de som har tillsynsansvaret för produkten.  Jag har tillgång till korrenspondansen ifall ni vill läsa det och ni inte tror att det kan vara så här illa.
 7. Aller Media skriver i ett mail till en av dem som har ifrågasatt ert handlande, att det finns otydlighet i om produkten är avsedd för konsumtion eller inte. Det är självklart att produkten är avsedd för konsumtion. Produkten är godkänd för konsumtion genom WHO:s regler för vattendesinfektion och av Kemikalieinspektionen som handhar produkten – hur kan det då inte vara avsett för konsumtion? Menar ni att Kemikalieinspektionen skulle ha godkänt ett vattendesinfektionsmedel där man sedan inte ska dricka det dricksvatten som man har renat? Det faller ju på sin egen orimlighet.
 8. Den vetenskapliga dokumentationen bakom kolloidalt silver ändras inte bara för att produkten har ändrat klassificering eller hur? Dess toxicitet eller jag kanske ska säga icke-toxicitet påverkas inte heller. Kolloidalt silver får enligt Kemikalinspektionen lagligen marknadsföras som effektivt mot mikroorganismer vilket betyder att det har säkerställd effekt av våra myndigheter för vad den är klassad som och är avsedd för det vill säga desinficera dricksvatten.

Den som anser att rent och friskt vatten inte skulle vara grunden för hälsa behöver läsa på. Om ni förvägrar denna 100% lagliga annons, 100% lagliga vattendesinfektionsprodukt annonsplats utan att ge någon förklaring så upplevs det mycket diskriminerande och censurerande och ert agerande går redan nu som en löpeld genom sociala media. Kan ni stå bakom alla annonser som ni tar in, som tex att folk ska ringa spålinjer? Missförstå mig inte jag är inte emot dessa annonser, men jag är för att läsaren själv ska få välja vilken reklam den vill läsa. Så länge en annonsering följer gällande lagstiftning, och även företaget följer gällande lagstiftning så förstår jag inte varför annonsen nekas. Menar ni att ni vill vara delaktiga i det hetsjaktsbeteendet som Helsingborgs Dagblad och dess VoF-kopplade journalist startade. Här är ett öppet brev som skrevs till dem: http://www.thenhf.se/oppet-brev-till-hd-lars-johansson-samt-sydsvenska-dagbladet-pia-rhenquist-om-drevet-mot-ionosil-kolloidalt-silver/

Ert agerande har redan spritt sig bland 30 000 kolloidaltsilver-anhängare vilket gav upphov till följande idé i gruppen som går ut på att var och en av dessa individer skulle dela ut 100 flygblad som beskriver Allerkoncernens annons-censur, och om fakta om kollodalt silver. Då skulle budskapet om er censur nå 3 000 000 människor + de som nås via spridning på nätet… Kanske ska vi som gillar kolloidalt silver kanske passa på att tacka för ert agerande, för annars hade denna idé aldrig kläckts. Människor älskar att läsa om sådant som censureras.
// Malin Andersson

 

PS. Nedan står lite om VoF som har fått alltför hög status med tanke på vad de står för .

 

Akademisk avhandling om föreningen VoF, Vetenskap och Folkbildning:

”De utövar sin icke-tro främst genom att kritisera och avslöja sådant som de uppfattar som vidskepelser, övertro och villfarelser. Utgångspunkten för deras kritik är en skeptisk hållning som har sin grund i en stark tilltro till naturvetenskap och förnuft som den enda kunskapsvägen. Den grupp som jag har i åtanke är den svenska föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som tillhör den världsomspännande skeptiska rörelsen. Den svenska föreningen VoF har valt att inte använda benämningen ”skeptiker” i sitt formella föreningsnamn, men de använder ofta denna benämning om sig själva och de aktiviteter som de utför. De är anslutna till olika europeiska och internationella nätverk av skeptikerföreningar vilket motiverar att se dem som en del av den globala rörelsen. VoF är anslutna till bland annat The Committee for Skeptical Inquiry (tidigare CSICOP) som startades 1976 och The European Council of Skeptical Organizations som startade 1994. Benämningarna ”vetenskap” och ”folkbildning” i föreningens namn kopplar således vare sig till vetenskapliga organisationer eller till klassiska folkbildande organisationer, vilket bidrar till att skapa en del förvirring eftersom namnet kan antyda förekomsten av just sådana förbindelser. Av namnet att döma kan man få för sig att föreningen VoF faktiskt talar i namn av ”vetenskap” och ”folkbildning”. Den nyfikne personen som närmar sig VoF och som tycker att både vetenskap och folkbildning låter bra kan alltså ansluta sig till organisationen utan att ha klart för sig att kopplingarna huvudsakligen sker till nätverk av skeptiker. Jag menar att skeptikerna på ett problematiskt sätt representerar en allmän intolerans för allt det som inte konvergerar mot en gemensam vetenskapligt baserad verklighetsuppfattning, vare sig detta är de uppenbara formerna av pseudovetenskap som astrologi, rutgängeri eller homeopati som hör till några av de fenomen som gruppen gärna kritiserar. Men det gäller också all den kunskap som vi människor har som inte är vetenskapligt verifierad, vare sig detta handlar om gammal visdom från bondepraktikan, goda råd från Trädgårdsfredag eller en praktisk etik som är grundad i kristendom, judendom eller islam” Källa: MAKTEN ÖVER FOLKVETTET: SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET Per-Anders Forstorp. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:415674/FULLTEXT01.pdf

 

Legitimerad läkare skriver om VoF: http://vetenskap-folkbildning.nu/2014/08/se-upp-for-vofs-oseriosa-propaganda-mot-alternativmedicinen/

 

Farväl till VoF
”Det är tråkigt att se hur en organisation som i början hade ambitionen att hålla den skeptiska och vetenskapliga fanan högt alltmer har förfallit till att bli en klubb för naiva besserwissrar. Föreningen har blivit en vetenskapens dödgrävare snarare än en vetenskapens försvarare.” ” Argumentationen har kokat ned till: ”Vetenskapen säger att …” och sedan så menar man att frågan är avgjord. Denna typ av argumentation visar på att det finns djupa luckor i förståelse av vad vetenskap egentligen handlar om.  Ingemar Nordin. Ingemar Nordin är professor vid avdelningen för filosofi, Linköpings universitet. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. 

(Stackars Ingemar visste inte att VoF är en vetenskapsreligiös eller pseudoskeptisk förening – om han hade läst ovan avhandling så hade han vetat att VoF inte är ute efter sann vetenskap)

 

VoF bekämpar alternativmedicin
VoF, särskild Dan Larhammar, kämpar emot Vidarkliniken och antroposofin trots att det finns vetenskap som stödjer terapin. Varför? http://vetenskap-folkbildning.nu/2015/01/prof-dan-larhammar-vof-arbetar-for-lakemedelsindustrin-och-kritiserar-samtidigt-alternativmedicin/

Här är fakta om antroposofin:  http://www.thenhf.se/viktigt-brev-fran-vidarkliniken/

 

VoF har under 10 års tid kämpat mot kolloidalt silver, Ionosil, och bedrivit hetsjakt trots att det finns vetenskap som både påvisar hur ofarligt det är och som påvisar dess effekt. Varför? Om det inte hade haft avsedd effekt och inte hade varit ofarligt att dricka, så hade det inte varit godkänt som produkt av Kemikalieinspektionen.

 

VoF har lika länge kämpat mot homeopati. Varför? Här finns svaren på VoF:s ovetenskapliga påståenden. http://roberthahn.nu/2014/03/09/skeptikernas-10-pastaenden-om-homeopati/

 

VoF jagar, förföljer och trakasserar oliktänkare. Fettdokorn Annika Dahlqvist tilldelades VoF:s antipris, vilket höll på att leda till självmord. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12769725.ab

 

Sanna Ehdin har förföljts och trakasserats och mobbats av VoF: http://www.ehdin.com/?navid=198&sub=186

 

Läkaren Erik Enby har också attackerats och förföljts av VoF: https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/vof-attack/

 

Det här är bara ett axplock av vad denna skeptikerförening har för sig. Det måste bli slut på att tidningar, redaktioner och journalister går VoF:s eller pseudoskeptikers ärenden. NHF Swedens vaccinkritiska artikel publicerades men togs sedan bort efter att pseudoskeptiker hade kontaktat redaktionen. http://www.thenhf.se/vara-barn-ska-inte-tvangsvaccineras/ Detta var i DN Åsikt. Detta fenomen borde inte få existera. Detta är dock något som alla med anknytning till alternativmedicin eller alternativa tankegångar hela tiden blir utsatt för. Jag efterlyser en öppenhet i samhällsdebatten! Att till och med annonseringsavdelningen lyckas bli infiltrerade och påverkas så pass att tidningen ger efter för pseudoskeptikers påtryckningar är för mig ofattbart.