↑ Åter till Myndigheterna

Mystiskt silverutsläpp i Stockholms avlopp 2015

 

waterfall-335985__180

Silver läcker ut i avloppsvattnet från nordöstra delarna av Stockholms innerstad till reningsverket i Henriksdal och Stockholm Vatten söker nu efter läckan. Mängden silver som kommer in till reningsverket i Henriksdal borde ligga på 40 kilo per år. Istället har det kommit in 60 kilo, vilket är 20 kilo för mycket och det räknas som högt. Det är så pass mycket silver att det måste komma från en verksamhet  och inte ett vanligt hushåll. (Detta är ETT reningsverk och det finns 470 stycken i Sverige).

Enligt tidningen ”Allt om Stockholm” riktades misstankarna först mot företaget Nordisk films gamla anläggning, som har haft tillstånd att släppa ut silver som biprodukt av filmtillverkning, men deras tillverkning är nedlagd och halterna är för höga för att vara en rest från dem.

Utsläppen av silver finns i avloppsvatten, inte dricksvatten och innebär ingen direkt hälsorisk för människor. Däremot bidrar det till föroreningar i Östersjön som på sikt kan ha flera skadliga miljöeffekter.

 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3941893.ece

http://www.alltomstockholm.se/stadsliv/article4134637.aos

 

 


Som jämförelse kan vi ta Ion Silver. De har inget utsläpp av silver direkt i vattendragen från själva tillverkningen. Silvermängden som används är ca 0,5-1 kg per år. Detta kommer i slutändan jämt ut över hela Sverige genom att människor kissar ut silver från produkten. Att påskina att Kolloidaltsilver-produkten skulle vara farlig ur miljösynpunkt är mycket överdrivet.

Sedan filmtillverkningen lade ner till förmån för den digitala eran så har silveranvändningen och därmed silverutsläppen minskat radikalt. 2011 var det bara 4 mg silver per kg rötslam, vilket ska jämföras med 1987 då man hade 47 mg silver per kg rötslam, men inte ens då rapporterades det om skador på miljön. Utsläppet har alltså minskat med över 90%!!

Läs mer: http://www.kolloidaltsilver.me/vad-ar-kolloidalt-silver/silver-och-utslapp/