Myndigheterna

Obs! Tryck på bilden eller på överskriften för att komma till respektive sida. (”Visa-sida”-knappen fungerar inte och ligger utanför vår kontroll)

Stop-Ebola-Shows-Warning-Sign-And-Caution-by-Stuart-Miles

Folkhälsomyndigheten erkänner att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus

Den 14 oktober 2014 skrev NHF Sweden och Föreningen SARA  ett brev till flera myndigheter som har ett ansvar beträffande Ebola. Det var inför den hjälpsatsstyrka som Sverige skulle skicka ner till Monrovia i Liberia som NHF Sweden föreslog kollodialt silver som, om inte direkt behandling, så i alla fall som rening av dricksvattnet för att …

Visa sida »

drop-of-water-545377_640

Läkemedelsverket: Kolloidalt silver består av 99,999% vatten och motsvarar en homeopatisk D5-utspädning

Nästan homeopatisk dos enligt läkemedelsverket Idag består kolloidalt silver av elektriskt genererade silverpartiklar i främst jonform, men även oladdade silverpartiklar som är lösta vatten. Man mäter mängden silver i ppm (part per million). En liter silvervatten på 10 ppm innehåller 10 mg silver. Hur mycket silver är 10 ppm? Silvrets atomvikt är 10 gånger högre än vattnets, vilket betyder att …

Visa sida »

entrepreneur-696966__180

WHO: Säkert att inta 7,8 tsk kolloidalt silver per dag under en livstid om 70 år

WHO:s säkerhetsdata för rent silver Världshälsoorganisationens, WHO:s, säkerhetsdata för rent silver, visar att det är säkert att konsumera upp till 10 gram rent silver under en livstid om 70 år utan att överskrida myndighetens ”nolleffektdos” – NOAEL, No Observed Adverse Effect Level – det vill säga den högsta dos som man kan exponeras för utan att riskera några …

Visa sida »

blue-107705__180

EU: ej levertoxiskt att konsumera 210 liter Kolloidalt silver per dag

EU rapporterar… EU nämner angående (NOAEL) för silvernanopartiklar. NOAEL = Nolleffektdosen, den dos som inte ger minsta biverkning: “Recently, for Ag-NP (silvernanopartiklar) a NOAEL (for rats) was observed, based on a 90 day oral exposure of 30 mg/kg bodyweight/day; this assessment was based on signs of liver toxicity. ”http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_039.pdf Detta innebär motsvarande 3 liter (10 …

Visa sida »

water-919356__180

EPA: Dricksvattnet i kolloidalt silver är 2000 ggr giftigare än silvret

Silverjoner är extremt säkra sett ur ett mänskligt perspektiv. I sammanhanget kan också nämnas att det mesta kan vara giftigt i fel mängd – till och med vatten. Nedan anger vad EPA har kommit fram till. Amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket, EPA, gjorde en sammanfattning av forskning och erfarenhet av silverjoner i samband med godkännandet av …

Visa sida »

Giftinf_centralen

Giftinformationscentralen om kolloidalt silver

  Giftinformationscentralen meddelar att det inte finns något dokumenterat fall där någon har förgiftats av kolloidalt silver i Sverige. Det enda som existerar i databasen är biverkningen argyria dvs blågrå missfärgning av huden och ögon vid användning av silversalt tex silverperklorat och alltså inte kolloidalt silver. Silversalter förekommer inte i elektro-kolloidalt silver som endast består av fria silverjoner i vatten.  Giftinformationscentralen …

Visa sida »

waterfall-335985__180

Mystiskt silverutsläpp i Stockholms avlopp 2015

  Silver läcker ut i avloppsvattnet från nordöstra delarna av Stockholms innerstad till reningsverket i Henriksdal och Stockholm Vatten söker nu efter läckan. Mängden silver som kommer in till reningsverket i Henriksdal borde ligga på 40 kilo per år. Istället har det kommit in 60 kilo, vilket är 20 kilo för mycket och det räknas som högt. Det …

Visa sida »