↑ Åter till Myndigheterna

EU: ej levertoxiskt att konsumera 210 liter Kolloidalt silver per dag

EU rapporterar…

EU nämner angående (NOAEL) för silvernanopartiklar. NOAEL = Nolleffektdosen, den dos som inte ger minsta biverkning:
“Recently, for Ag-NP (silvernanopartiklar) a NOAEL (for rats) was observed, based on a 90 day oral exposure of 30 mg/kg bodyweight/day; this assessment was based on signs of liver toxicity.
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_039.pdf

Detta innebär motsvarande 3 liter (10 mg/liter) 10 ppm starkt KS per kilo kroppsvikt. En 70 kilo tung person kan då, utan risk för levertoxicitet, konsumera 210 liter KS per dag. Vattnet är dock så giftigt att man skulle dö redan efter 8 liter pga vattnet i produkten…