Behöver kroppen silver?

Förr lade människorna silvermynt i sitt dricksvatten för att de märkte att de höll sig friskare då


 

Silver – en naturlig komponent i människans immunförsvar

Dr. Kent Holtorf, of the Holtorf Medical Group, säger att silver kan vara en naturlig komponent i människans immunförsvar:

 

Det finns bevis för att silver är en naturlig, avgörande komponent i vårt immunförsvar och för att låga vävnadsnivåer kopplat till näringsbrist skulle kunna resultera i ett relativt försvagat immunförsvar som gör en mer mottaglig för infektion”

(There is evidence that silver is a natural critical component of our immune system and that low tissue levels associated with a dietary deficiency may result in a relatively weakened immune system, making one more prone to infection)

 https://www.holtorfmed.com/download/i-v-therapy/Safety_&_Efficacy_of_IV_Silver.pdf

 

Silver är ett ämne som stödjer immunförsvaret och som hjälper till att syresätta vävnad. Många med nedsatt immunförsvar reagerar bra på silver, som för övrigt faktiskt är en del av kosten då mineralet finns i vatten vi dricker och växter vi äter. Till saken hör också att idag får vi bara i oss tiondelen så mycket silver genom kosten som vi fick när man mätte i USA på 1970-talet. Silver är tillåtet i kosttillskott i USA och i många andra delar av världen. Det finns inga rapporter om att det skulle kunna orsaka några negativa resultat, tvärtom.

 


 

Ju mindre silver i kroppen – desto mer infektioner

Även enligt Dr. Robert O. Becker, M.D., författare till bästsäljaren The Body Electric, och som även har utfört banbrytande forskning inom silver och läkning vid Syracuse Medical University, medger följande:

 

Ju lägre ens silverhalt i kroppen är – desto mer sjukdomar är det troligt att man drabbas av.

 

Han skrev även

 

Medan jag analyserade hårtester och ifrågasatte de ingående variablerna så såg jag korrelationen mellan låga silverhalter och sjukdom. Människor som visade låga silvernivåer i sin håranalys blev oftare sjuka. De verkade ha otaliga förkylningar, influensor, feberattacker och andra infektioner. Jag tror att silverbrist skulle kunna vara nyckeln till immunförsvarets dåliga funktion. 

While analyzing hair samples and questioning the parties involved, I noticed the correlation between low silver levels and sickness. People who showed low silver levels in their hair analysis were frequently sick. They seemed to have innumerable colds, flu, fevers, and various other sicknesses. I believe that a silver deficiency may be the key to the improper function of the immune system.

 

Den Harvard-utbildade Dr. Jonathan Wright, M.D., på den berömda Tahoma kliniken i Washington delstat, verkar hålla med. Han sade i artikeln “Stop Supergerms in Their Tracks with One Powerful Silver Bullet” att kolloidalt silver stöttar immunförsvaret genom att öka den fagocytiska funktionen hos immunförsvaret i kampen mot bakterier. Silverjoner ökar immuncellernas ”nedbrytningssafter” som vi känner igen som väteperoxid.

 

“In 1909, the Journal of the American Medical Association was the first medical journal to point out that colloidal silver could actually increase our immune cells’ phagocytic

In the past few years, more studies have shown that silver ions greatly enhance the essential second part of the phagocytic index – the part where the germ is digested by our immune cells.

This is brought about because silver ions increase the ”digesting juices” (what you know as hydrogen peroxide) of these immune cells.”

 

 

Den numera världsberömda Dr. Joel D. Wallach, författare till ”Rare Earths – Forbidden Cures”  har uttalat att silver har tjänat människan inom hälsovården alltsedan 8000 år. Många upplever att silver de facto är ett essentiellt ämne, inte för att det skulle behövas i något enzymsystem, utan mer som ett systemiskt antimikrobiellt ämne och för att stötta immunförsvaret.

 

“Silver has been employed in human health care and in the search for immortality since the days of the Chinese alchemist 8,000 years ago.

Many feel that silver is in fact an essential element, not because it is required for an enzyme system, but rather as a systemic disinfectant and immune system support.”

 

 

Enligt den kliniska forskaren V. Edwards-Jones, som i ”Letters in Applied Microbiology” skriver en artikel  “The benefits of silver in hygiene, personal care and healthcare,” som tar upp att silver ser ut att hjälpa immunförsvaret:

 

”Silver has been used for centuries as an antimicrobial agent to reduce bioburden and prevent infectio…increasing evidence of improved antimicrobial activity of nanoparticles of silver and possible dualimmunomodulatory effects are exciting.”

 

Eller som Dr. Ron Surowitz, DO, som är ordförande för  the Florida Osteopathic Medical Association, säger  att det är anmärkningsvärt hur många av hans patienter som blir bättre genom användningen av kolloidalt silver, det stärker immunförsvaret där andra antibiotika bara orsakar svampöverväxt:

 

“…It’s interesting how many of my patients improve with the use of Colloidal Silver.  It enhances the immune system where other antibiotics cause yeast overgrowth…”

 

So trots FDA:s och våra svenska myndigheters agenda som går ut på att silver inte skulle ha några som helst effekter på immunförsvaret eller förbättra kroppsfunktioner så står det relativt klart att många banbrytande läkare och banbrytande forskare ser att bevisen pekat på något helt annat.Kvinna, Människa, Par, Mannen, Ansikte

Silverunderskott i kosten i Sverige…

Dartmouth Toxic Metals Research Program skriver:

”Trace amounts of silver are in the bodies of all humans and animals. We normally take in between 70 and 88 micrograms of silver a day, half of that amount from our diet. Humans have evolved with efficient methods of dealing with that intake, however. Over 99 percent is readily excreted from the body.”

Livsmedelsverket säger att ett normalt intag av silver i Sverige idag ligger på 7 mikrogram – det är således bara en tiondel av vad Dartmuth skriver att man får i sig i USA. För att komma upp i 70-80 mikrogram så behöver man ta mellan 7-8 ml kolloidalt silver per dag. (En tesked motsvarar 5 ml).

 


 

Studie på intag och utsöndring av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver påvisar att kroppen har behov av silver

Forskaren Roger Altman har gjort en studie på intag och utsöndring av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver. Han har i studien intagit 2000 mikrogram (2 mg) silver dagligen i flera månader. Detta motsvarar ungefär 6 gånger mer än de sex teskedar som är en vanlig rekommenderad daglig maxdos av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver under den tid produkten var godkänd som ett kosttillskott. Altman mätte löpande upp hur kroppen gjorde sig av med silvret, både genom urin och avföring.

Roger Altman noterade att ju större intagsmängderna var, desto mer ökade kroppen utsöndringstakten. Inget silver verkade lagras upp i vävnaden – utan kroppen såg effektivt till att utsöndra överflödigt silver. Intressant nog noterades att ju mindre silver kroppen hade upplagrat, desto långsammare gjorde sig kroppen av med det, vilket är ett tecken på att kroppen vet att reglera efter behov.

http://www.silver-colloids.com/Papers/AltmanStudy.pdf

 


Att silver har effekt på mikrober är vida känt, det är därför som myndigheterna medger att företag i sin marknadsföring får skriva att silver effektivt eliminerar virus, bakerier, svampar och encelliga mikrober i dricksvatten.

 


Silver effektivt mot de flesta virus…

Anders Tegnell från smittskyddsinstitutet är inspelad på band när han säger ”att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus är ju känt”.
Lyssna här: http://www.thenhf.se/wp-content/uploads/2014/10/Anders_Tegnell.mp3

Silver gör inte åtskillnad på vatten eller i vilken ”vattenbehållare” det hälls. Det har samma verkan. Detta på grund av att silver inte ingår i cellernas ämnesomsättning och inte ingår i något enzymsystem i kroppen. Kroppen innehåller till 70-80% vatten. Blodet innehåller till 90% vatten. Så oavsett om vattnet finns i ett glas eller i en människa, eller i en människas blod så har det samma verkan på mikroorgansimer.

ID-100133703vattengubbeID-100279728

Det är därav inte konstigt att dra slutsatsen att i de fall som cancer, diabetes och andra sjukdomar beror på mikroorganismer – och kolloidalt silver är känt att vara effektivt mot mikroorganismer – att silvret då också som sekundär verkan skulle kunna ha effekt på de sjukdomar som orsakas av mikroorganismerna. Detta har om igen även verifierats av personers egna fallbeskrivningar i gruppen Kolloidalt silver 2.0. Nu är det också bevisat att mikrober rör sig i blodet – blodet är inte sterilt. http://femsre.oxfordjournals.org/content/39/4/567. Därmed har också Erik Enby fått upprättelse som har kämpat för denna upptäckt i 30 år.

 


 

I USA säljs kolloidalt silver som kosttillskott och ca 10 miljoner amerikaner använder kolloidalt silver

I Norden finns det uppemot 100 000 användare. Anledningen till att kolloidalt silver inte längre får säljas som kosttillskott i EU beror på att det Europeiska livsmedelsverkets, EFSA, år 2010 införde nya regler för kosttillskott där man enbart tillåter mineraler och spårämnen som används av enzymsystem i kroppen, och de måste vara kopplade till protein i kosttillskottet. I ett slag förbjöds ett trettiotal mineraler. Elektrokolloidalt silver hamnade också utanför kategorin av tillåtna ämnen, eftersom kolloidalt silver består av rent silver. Om man skulle börja binda silvret till protein för att få det klassat som läkemedel – så skulle man åter få de silverpreparat som läkemedelsindustrin en gång ägnade sig åt och risken för argyri skulle uppstå. Förutom att det skulle kosta åtskilliga miljoner med alla studier och säkerhetsanalyser, (det var även luddiga krav där investeraren inte visste vilka ramarna var och vart det skulle leda kostnadsmässigt) så skulle det också innebära att produkten automatiskt skulle innebära en risk för argyri. Därför har ingen klassat kolloidalt silver som ett läkemedel. Det är nu 6 år sedan som lagen infördes.

Man beslöt sig alltså helt sonika för att förbjuda mineraler och spårämnen som inte används i proteiner i kroppen. I ett slag så förbjöds bland annat silver, guld, svavel och vanadin. Att många ämnen är hjälpämnen och fungerar som katalysatorer tog man ingen hänsyn till. Silver försvann således inte på grund av att det skulle vara farligt, utan själva förutsättningarna – vad som får ingå i kosttillskott förändrades.
Detta är naturligtvis ett hårt slag mot hälsokostbranschen och människans rätt till att inta de hälsokostprodukter som man vill. 

 


 

Vi behöver till och med arsenik…

Vi behöver dagligen 60 mineral enligt olika experter, silver inbegripet, vissa hävdar att vi behöver upp till 90 olika grundämnen för att hålla oss friska, silver är bland dem. Till och med växter sägs behöva 60 mineral, däribland silver. Om växtens celler behöver 60 mineral så behöver naturligtvis även våra celler som är ännu mer komplexa minst lika många ämnen.

Här finns en studie som visar att vi  till och med behöver arsenik som bekant har en mycket hög toxicitet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24197927. Så med andra ord om vi till och med behöver arsenik, man föreslår 12-40 mikrogram/dag – varför skulle vi då inte behöva silver? Enligt Livsmedelsverket så får vi bara i oss 7 mikrogram silver. Arsenik är betydligt giftigare än silver och om vi behöver 12-40 mikrogram arsenik… och vi torde behöva mer silver än arsenik och då är 7 mikrogram silver rejält i underkant. Då ser det ut som att mätningarna i USA ligger mer rimligt, att vi borde få i oss 70-80 mikrogram silver.  Kanske är det då inte av ondo att just silver kommer tillbaka till våra jordar genom slammet, tyvärr så finns det ju mycket som är toxiskt i slammet. Men silver är inte ett av de ämnena!