Kolloidalt Silver och Cancer

 

Cancer, Tidningen, Ord, Skärmförstoraren

Allt fler studier visar nu på att silverjoner ofta har en bättre effekt på cancer än etablerad kemoterapi

Följande artikel i brittiska Daily Mail’s onlineversion, berättar om hur man i forskning i Leeds har konstaterat, att silver har en många gånger bättre effekt på cancertumörer än etablerad behandling med cytostatika. Biverkningarna är dessutom färre, om överhuvudtaget några alls. Forskarlaget har studerat silverjonernas effekt på både bröstcancer och cancer i tarmen – och har publicerat en artikel kallad “Enhanced cytotoxicity of silver complexes bearing bidentate N-heterocyclic carbene ligands.”

 

Silver bullet for cancer: Metal can kill some tumours better than chemotherapy with fewer side effects. Silver can kill some cancers as effectively as chemotherapy and with potentially fewer side effects, new research claims. Scientists say that old wives tales about the precious metal being a ‘silver bullet’ to beat the Big C could be true. The metal already has a wide range of medicinal uses and is a common antiseptic, antibiotic and means of purifying water in the third world.

And British researchers now say that silver compounds are as effective at killing certain cancer cells as a leading chemotherapy drug, but with potentially far fewer side-effects. They compared it to Cisplatin, currently used to treat a wide variety of cancers, but known to have harsh side effects including nausea, vomiting and even kidney damage. Silver is used already in everyday products such as deodorant with no known side-effects, and could make for a potentially cheaper alternative to platinum-based Cisplatin.

Researchers from the University of Leeds conducted lab tests which exposed breast and colon cancer cells to various silver-based chemicals over a six day period. Results, published in journal Dalton Transactions, showed that these silver-compounds were as effective as Cisplatin at killing cancer with potentially fewer side effects.

 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2095610/Silver-bullet-cancer-Metal-kill-tumours-better-chemotherapy-fewer-effects.html#ixzz1lHgAfBIp

 

 Fler referenser till studien som det brittiska teamet har gjort:

 

Silver is as effective as chemotherapy in cancer therapies:

http://news.softpedia.com/news/Silver-Is-as-Effective-as-Chemotherapy-in-Cancer-Therapies-250488.shtml

 

Silver could offer improved cancer treatment:

http://www.paneuropeannetworks.com/detail/news/silver-could-offer-improved-cancer-treatment.html

 

Silver as effective as popular chemotherapy drug to treat cancer:

http://truthdive.com/2012/02/03/Silver-as-effective-as-popular-chemotherapy-drug-to-treat-cancer.html

 

Scientists investigate whether silver could be used as a treatment for cancer:

”We have chosen silver because it has anti-cancer activity but it is inherently non-toxic to normal tissues”.
http://www.bradford.ac.uk/life-sciences/news-and-events/news/could-silver-be-used-as-a-treatment-for-cancer.php

 


 

Bakterier, Sjukdom, Escherichia Coli

Detta som man nu har kommit fram till i Leeds i England, stödjer den mexikanska studie som häromåret konstaterade att kolloidalt silver kunde vara ett bra alternativ i behandling av bröstcancer. Resultaten från studien visar att silverjonerna tar hand om och neutraliserar bröstcancertumörer. Man sammanfattar resultaten av studien med:

 

The present results showed that colloidal silver might be a potential alternative agent for human breast cancer therapy

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/?tool=pubmed

 

Åsa Melhus som är en känd lobbyist mot kolloidalt silver uttrycker sig under hetsjakten på kolloidalt silver i en av HD-artiklarna – ”Jo, det kan döda bakterier och cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och utan njurar och lever kan du inte leva

Man kanske inte ska ta hänsyn till att Åsa Melhus är jävig i sitt yttrande eftersom hon äger ett patent i en konkurrerande produkt när det gäller sårläkning som silver används till inom sjukvården, men i ovan studie framgår det att silverjonerna är verksamma mot cancercellerna i mängder kring ng/ml, det vill säga mängder i ppb-området (parts per billion – det vill säga miljarddelar):

 

“Colloidal silver had dose-dependent cytotoxic effect in MCF-7 breast cancer cells through induction of apoptosis, shown an LD50 (3.5 ng/mL) and LD100 (14 ng/mL) (*P < 0.05), significantly decreased LDH (*P < 0.05) and significantly increased SOD (*P < 0.05) activities. However, the NO production, and Gpx, CAT, and Total antioxidant activities were not affected in MCF-7 breast cancer cells. PBMC were not altered by colloidal silver.”

 

Åsa Melhus säger att det krävs ”sådana helvetiska mängder” medan forskarna som själva har undersökt detta och vet vad de talar om säger att det räcker med 14 ppb (parts per billion – miljarddelar) för att ha en cytotoxisk effekt på cancerceller. Dessa nivåer kan lätt uppnås genom lokal applikation eller oralt intag.

Läs mer: Är kolloidalt silver farligt?

 


Silvernanopartiklar är antiangiogena

Tumörceller behöver blod för att växa och frodas , mycket mer än även kroppens normala celler, därför bildar cancerceller mycket höga nivåer av ett specifikt protein som gör att nya blodkärl bildas till tumören. Ett antal cancerbehandlingar är antiangiogena , vilket innebär att de försöker förhindra tumörtillväxt genom att strypa blodtillförseln. AgNPs = silvernanopartiklar.

 

AgNPs have been shown to have important antiangiogenic properties,32 so are attractive for study of their potential antitumor effects.

 

Silvernanopartiklar har visat sig ha en viktig antiangiogen effekt, och därför så vill man studera dess potential för anticancerbehandling. Man kom fram till att silvernanopartiklar har en cytotoxisk effekt på DLA celler (som lätt blir canceriösa) och förhindrar att tumörsjukdomen fortskrider utan detta att vara toxisk för normala celler.

 

AgNPs serve as antitumor agents by decreasing progressive development of tumor cells. This may be due to their inhibitory activities in several signaling cascades responsible for the development and pathogenesis of the disease which are as yet not understood.

Taken together, our data suggest that AgNPs can induce cytotoxic effects on DLA cells, inhibiting tumor progression and thereby effectively controlling disease progression without toxicity to normal cells.

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2962271/#b29-ijn-5-753


Groddar, Bakterier, Medicinsk, Virus

Silvernanopartiklar har anti-cancereffekt

 

En studie från 2013 som publicerades i International Journal of Nanomedicine drar slutsatsen att silvernanopartiklar har potential att användas i anticancerbehandling.

 

”The results indicate that AgNPs possess cytotoxic effects with apoptotic features and suggest that the reactive oxygen species generated by AgNPs have a significant role in apoptosis. The present findings suggest that AgNPs could contribute to the development of a suitable anticancer drug, which may lead to the development of a novel nanomedicine for the treatment of cancers.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833323/