↑ Åter till Myndigheterna

WHO: Säkert att inta 7,8 tsk kolloidalt silver per dag under en livstid om 70 år

WHO:s säkerhetsdata för rent silver

Världshälsoorganisationens, WHO:s, säkerhetsdata för rent silver, visar att det är säkert att konsumera upp till 10 gram rent silver under en livstid om 70 år utan att överskrida myndighetens ”nolleffektdos” – NOAEL, No Observed Adverse Effect Level – det vill säga den högsta dos som man kan exponeras för utan att riskera några som helst negativa hälsoeffekter. Det motsvarar ca 390 mikrogram – eller 7,8 teskedar av 10 ppm stark silverlösning – per person och dag. Detta är enligt WHO en garanterat oskadlig dos för människan.  WHO utgår dock ifrån att allt silver vi får i oss ackumuleras i kroppen, men enligt WHO:s egen data konstateras att 90-100% av det silver vi konsumerar rensas ut ur kroppen, oftast inom något dygn.

Källa/Läs mer:  WHO:s dokument om silver i dricksvattensammanhang.

Uträkning: 1 liter kolloidalt silver innehåller 10 mg silver (=10 000 mikrogram silver)

1 tsk = 5 ml = 200 teskedar per liter KS

En tesked innehåller således: 10 000 mikrogram / 200 teskedar = 50 mikrogram

7,8 teskedar x 50 mikrogram = 390 mikrogram