↑ Åter till Myndigheterna

Läkemedelsverket: Kolloidalt silver består av 99,999% vatten och motsvarar en homeopatisk D5-utspädning

drop-of-water-545377_640

Nästan homeopatisk dos enligt läkemedelsverket

Idag består kolloidalt silver av elektriskt genererade silverpartiklar i främst jonform, men även oladdade silverpartiklar som är lösta vatten. Man mäter mängden silver i ppm (part per million). En liter silvervatten på 10 ppm innehåller 10 mg silver.

Hur mycket silver är 10 ppm?

Silvrets atomvikt är 10 gånger högre än vattnets, vilket betyder att silverinnehållet är 0,001% och vatteninnehållet är 99.999%.

Homeopatin är känd för sina gäckande låga doser

Om man jämför med homeopatiskt silver så är dosen nästan analog med den lägsta spädningsgraden som man använder inom homeopatin. Homeopatin är känd för sina gäckande låga doser. Mängden silver är enligt förfrågan till Läkemedelsverket generellt analogt med en D5-potens. Det är alltså nästan lika utspätt som ett homeopatikum där man använder sig av potenser från D6 och uppåt.

Kan 10 ppm sägas motsvara en homeopatisk dos i D5?

NHF Sweden har tidigare ställt frågan till Läkemedelsverket och fick följande svar:

 

Hej!

Tack för din fråga.

Ppm betyder ju ”parts per million” och innebär en del per 106, en koncentration som skrivs 1×10-6. Inom homeopatin används istället för koncentration en spädningsgrad.
I ditt exempel Argentum nitricum D6, har silvret sätts ut 10 gånger i 6 steg och man landar i slutändan på en koncentration motsvarande 1×10-6 silvernitrat per g slutprodukt. Det kan dock bero lite på vilken tillverkningsmetod man använt sig av så det är inte säkert att slutprodukten har exakt den koncentrationen. För att avgöra det måste man veta mer om tillverkningen av produkten.

Generellt sett kan 10 ppm sägas motsvara spädningsgraden D5 men det beror alltså lite på vilken tillverkningsmetod som använts.

Tveka inte att höra av dig igen om du har ytterligare frågor.

Vänliga hälsningar

Sandra

 

Silvernitrat (silversalt) i homeopatisk beredning finns registrerat som godkänt homeopatiskt läkemedel hos Läkemedelsverket i en D6 potens (= 1 ppm). En D6-potens är utspädd 1 miljon gånger (6 nollor). Homeopatiska medel kritiseras för att de ”innehåller ju ingenting” och anses därmed inte kunna ha någon effekt. . Homeopatiska läkemedel brukar anklagas för att de inte fungerar för det inte finns tillräckligt med någon verksam substans i dem. Silvernitrat är en potentiellt giftig form av silver som har visat sig kunnat ge argyri i höga doser. Läkemedelsverket skulle aldrig godkänna något i en D6 potens om det vore skadligt i en D5 potens. Silvernitrat ska dock inte förväxlas med rent silver som finns i kolloidalt silver. Rent silver är inte toxiskt, inte ens i höga doser. Läs mer om toxicitet

Den största KS-produkten på den svenska marknaden – Ionosil – är ett kolloidalt silver som består av 80% elektriskt genererade silverjoner samt ca 20% silverpartiklar. Det rör sig om elektriskt genererade joner och inget silversalt. Det är således rent silver. Silvernitrat, skapas genom att lösa silver i salpetersyra.