↑ Åter till Nyheter

Medicinsk Access – ett lyft för kolloidalt silver

ID-10012396

 

I det senaste numret av Medicinsk Access (nr 3 2016) finns en välskriven och mycket saklig artikel om kolloidalt silver (Sid 50 -53). Artikeln är skriven av Agneta Schnittger, med dr i gynekologi och med vidareutbildning i nutrition.

Kanske är detta startskottet till mer objektiva artiklar, där man vågar se med nyktra ögon på de förhållanden som gäller för kolloidalt silver.

Artikeln tar upp att WHO i sina riktlinjer anger att dricksvatten får innehålla upp till 150 mikrogram per liter för desinficerande verkan. 100 mikrogram motsvarar 2 tsk 10 ppm kolloidalt silver.

Det anges även att FDA har godkänt kolloidalt silver som kosttillskott och att American Biotech Labs har gjort en säkerhetsstudie på kolloidalt silver. Forskarna fann inga sjukliga förändringar vare sig i de metabola värdena, i blod- eller urinanalyser. Inte heller hittade de några morfologiska förändringar i lungor, hjärta eller bukorgan.

Schnittger tar även upp det faktum att kolloidalt silver är verksamt mot vissa antibiotikaresistenta bakterier som MRSA och beskriver hur KS bryter ner den biofilm som omger och skyddar dessa bakterier.  Om silverjonerna tas tillsammans med olika sorters antibiotika så visar studierna att det uppstår en synergieffekt.

Schnittger skriver:

 

Vad gäller resistenta svampinfektioner med bl a  Candida albicans och Candida glabrata så fungerar kolloidalt silver t o m bättre än traditionella svampmedel.

 

Kolloidalt silver har även visat sig ha en effekt på virus som HIV-1, H1N1 influensa A, och hepatit B genom att binda sig till virusets DNA, vilket förhindrar det från att föröka sig.

Sist men inte minst så tar artikeln upp att kolloidalt silver fungerar på vissa former av cancer och har även en synergieffekt när det ges tillsammans med cytostatika (cellgifter) .

Avslutande skriver Schnittger:

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det otvetydigt finns en väl etablerad konsensus över kolloidalt silver som vattenreningsprodukt och som desinfektionsmedel…// Inga studier har kunnat visa att silvernanopartiklar är giftiga eller har en negativ inverkan på friska kroppsceller.

 

Här finns hela artikeln, se sida 50-53: http://np.netpublicator.com/?id=n75653763
Image courtesy of Idea go at FreeDigitalPhotos.net