VoF förföljer kolloidalt silver

VoF, Vetenskap och Folkbildning är en organisation som består av skeptiker. Det är så de definierar sig själva åtminstone. Skepticismen är väldigt central hos VoF. VoF har gjort sig kända inom alternativmedicinen att vara en utstuderad mobbingorganisation och är känd att förfölja och förlöjliga oliktänkande. Varje år utser de ”Årets Förvillare” ett nidpris som ges till människor som vågar tänka ”alternativt”.

Här finns en länk till alla som har fått utmärkelsen. Det är bland annat Annika Dahlkvist som stod upp för lågkolhydratmaten med hög fetthalt och som sedermera vann slaget. Hon var dock nära att ge upp i självmord genom VoF:s förföljelse och deras antipris. Det skrevs en artikel om det med titeln ”Jag tänkte på att ta mitt liv.” http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12769725.ab

Sanna Ehdin har också förföljts av VoF och Sanna anklagar VoF för förtal och personförföljelse. Hon skriver så här på sin hemsida:

 

Denna lilla akademiska förening men knappt 3000 medlemmar (nästan 90% män) har som sitt syfte att få bort allt som berör naturlig hälsa, naturliga mat, alternativ medicin och kosttillskott.

I deras förening ingår tunga representanter för läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin, och deras intresseföreningar inklusive Läkemedelsverket och Livsmedelsverket. Föreningen VoF bedriver en systematisk förföljelse och förtalskampanj mot alla som inte passar in i deras egen ideologi. Vilken då sammanträffningsvis stämmer som handen i handsken med läkemedels- och livsmedelsindustrin.

I början försökte livsmedelsindustrin hota mig direkt för att få tyst på mig, men när det inte gick har de använt VoF för att bedriva förföljelse. T ex så gillade inte Danisco när jag som förste forskare i Sverige påtalade hur hälsofarligt socker är 1998…

 

 

Nedan är länkar och ref till artiklar som tar upp VoF:s psudoskeptiska verksamhet. De har också blivit kraftigt ifrågasatta i media – och av många forskare i de egna leden – för detta.


 

 

Akademisk avhandling om föreningen VoF, Vetenskap och Folkbildning:

”De utövar sin icke-tro främst genom att kritisera och avslöja sådant som de uppfattar som vidskepelser, övertro och villfarelser. Utgångspunkten för deras kritik är en skeptisk hållning som har sin grund i en stark tilltro till naturvetenskap och förnuft som den enda kunskapsvägen. Den grupp som jag har i åtanke är den svenska föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som tillhör den världsomspännande skeptiska rörelsen. Den svenska föreningen VoF har valt att inte använda benämningen ”skeptiker” i sitt formella föreningsnamn, men de använder ofta denna benämning om sig själva och de aktiviteter som de utför. De är anslutna till olika europeiska och internationella nätverk av skeptikerföreningar vilket motiverar att se dem som en del av den globala rörelsen. VoF är anslutna till bland annat The Committee for Skeptical Inquiry (tidigare CSICOP) som startades 1976 och The European Council of Skeptical Organizations som startade 1994. Benämningarna ”vetenskap” och ”folkbildning” i föreningens namn kopplar således vare sig till vetenskapliga organisationer eller till klassiska folkbildande organisationer, vilket bidrar till att skapa en del förvirring eftersom namnet kan antyda förekomsten av just sådana förbindelser. Av namnet att döma kan man få för sig att föreningen VoF faktiskt talar i namn av ”vetenskap” och ”folkbildning”. Den nyfikne personen som närmar sig VoF och som tycker att både vetenskap och folkbildning låter bra kan alltså ansluta sig till organisationen utan att ha klart för sig att kopplingarna huvudsakligen sker till nätverk av skeptiker. Jag menar att skeptikerna på ett problematiskt sätt representerar en allmän intolerans för allt det som inte konvergerar mot en gemensam vetenskapligt baserad verklighetsuppfattning, vare sig detta är de uppenbara formerna av pseudovetenskap som astrologi, rutgängeri eller homeopati som hör till några av de fenomen som gruppen gärna kritiserar. Men det gäller också all den kunskap som vi människor har som inte är vetenskapligt verifierad, vare sig detta handlar om gammal visdom från bondepraktikan, goda råd från Trädgårdsfredag eller en praktisk etik som är grundad i kristendom, judendom eller islam”

Källa: MAKTEN ÖVER FOLKVETTET: SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET Per-Anders Forstorp. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:415674/FULLTEXT01.pdf

 


 

 

Legitimerad läkare skriver om VoF:

 

VoF har till synes genomgått en förvandling från ett sannolikt vällovligt syfte med Vetenskap och Folkbildning till renodlad hets mot terapigrupper som inte är skattefinansierade

http://vetenskap-folkbildning.nu/2014/08/se-upp-for-vofs-oseriosa-propaganda-mot-alternativmedicinen/

 


 

 

Farväl till VoF

”Det är tråkigt att se hur en organisation som i början hade ambitionen att hålla den skeptiska och vetenskapliga fanan högt alltmer har förfallit till att bli en klubb för naiva besserwissrar. Föreningen har blivit en vetenskapens dödgrävare snarare än en vetenskapens försvarare.” ” Argumentationen har kokat ned till: ”Vetenskapen säger att …” och sedan så menar man att frågan är avgjord. Denna typ av argumentation visar på att det finns djupa luckor i förståelse av vad vetenskap egentligen handlar om.  Ingemar Nordin. Ingemar Nordin är professor vid avdelningen för filosofi, Linköpings universitet. Han har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. 

http://old.theclimatescam.se/2013/04/07/farval-till-vof/

 


 

Professor Germund Hesslow hoppar av Vetenskap och Folkbildning

”Vill man peka ut kolportörer av osanningar, slarvig vetenskaplig argumentation, misstänkliggörande förtal eller hysterisk alarmism finns det många värdiga mottagare i klimatdebatten både bland alarmister och skeptiker. VoF:s anklagelser mot Stockholmsinitiativet är dock så grovt osanna, orättvisa och ett så flagrant exempel på ”ogrundade anklagelser” att utdelarna av förvillarpriset denna gång faktiskt är mer förtjänta av det än mottagarna.”

”Jag känner inte längre igen Vetenskap och folkbildning och kan inte ställa mig bakom dess verksamhet. Jag kan därför inte längre stå kvar som kontaktperson.”

http://vetenskap-folkbildning.nu/2011/01/professor-germund-hesslow-vetenskap-och-folkbildning-har-trampat-klaveret/


 

Från Malin Anderssons brev till Aller Media:

 

VoF bekämpar alternativmedicin


VoF, särskilt Dan Larhammar, kämpar emot Vidarkliniken och antroposofin trots att det finns vetenskap som stödjer terapin. Varför? http://vetenskap-folkbildning.nu/2015/01/prof-dan-larhammar-vof-arbetar-for-lakemedelsindustrin-och-kritiserar-samtidigt-alternativmedicin/

NHF Sweden skriver fakta om antroposofin förmedlat från Vidarkliniken:  http://www.thenhf.se/viktigt-brev-fran-vidarkliniken/

 

VoF har under 10 års tid kämpat mot kolloidalt silver, Ionosil, och bedrivit hetsjakt trots att det finns vetenskap som både påvisar hur ofarligt det är och som påvisar dess effekt. Varför? Om det inte hade haft avsedd effekt och inte hade varit ofarligt att dricka, så hade det inte varit godkänt som produkt av Kemikalieinspektionen.

 

VoF har lika länge kämpat mot homeopati. Varför? Här finns svaren på VoF:s ovetenskapliga påståenden. http://roberthahn.nu/2014/03/09/skeptikernas-10-pastaenden-om-homeopati/

 

VoF jagar, förföljer och trakasserar oliktänkare. Fettdokorn Annika Dahlqvist tilldelades VoF:s antipris, vilket höll på att leda till självmord. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12769725.ab

 

Sanna Ehdin har förföljts och trakasserats och mobbats av VoF: http://www.ehdin.com/?navid=198&sub=186

 

Läkaren Erik Enby har också attackerats och förföljts av VoF: https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/vof-attack/

 

Det här är bara ett axplock av vad denna skeptikerförening har för sig. Det måste bli slut på att tidningar, redaktioner och journalister går VoF:s eller pseudoskeptikers ärenden. NHF Swedens vaccinkritiska artikel publicerades men togs sedan bort efter att pseudoskeptiker hade kontaktat redaktionen. http://www.thenhf.se/vara-barn-ska-inte-tvangsvaccineras/ Detta var i DN Åsikt. Detta fenomen borde inte få existera. Detta är dock något som alla med anknytning till alternativmedicin eller alternativa tankegångar hela tiden blir utsatt för. Jag efterlyser en öppenhet i samhällsdebatten! Att till och med annonseringsavdelningen lyckas bli infiltrerade och påverkas så pass att tidningen ger efter för pseudoskeptikers påtryckningar är för mig ofattbart.

 


 

 

Kolloidalt silver har naturligtvis också förföljts av VoF, som tros ligga bakom många av de olika riktade kampanjerna som uppstår i media med jämna mellanrum…

http://www.vof.se/skepdic/kolloidalt-silver/

http://www.vof.se/blogg/angelagen-granskning-av-kolloidalt-silver/

 

Som en motverkande kraft finns som försöker dra fram VoF-”trollen” i ljuset. Finns denna sida:

http://vetenskap-folkbildning.nu/tag/kolloidalt-silver/

http://vetenskap-folkbildning.nu/2015/06/vad-ar-sann-skepticism-var-pa-din-vakt-for-de-falska-skeptikerna/

http://vetenskap-folkbildning.nu/vof/

 

Newsvoice skriver om VoF

http://newsvoice.se/2015/05/25/vof-journalisten-joakim-bjorck-forvillar-lasarna-helsingsborgs-dagblad-till-domstol/

http://newsvoice.se/2015/04/18/skatteverket-mot-vof-om-friskvard-vof-vill-sannolikt-endast-ha-30-talsgymnastik-godkand/

http://newsvoice.se/2015/04/16/vof-infiltrerar-media-och-skrammer-lokalarrangorer/

http://newsvoice.se/2015/04/10/vofs-medlemmar-vill-stoppa-foredrag-i-riskdagen-om-stralningsrisker/

http://newsvoice.se/2015/04/24/replik-till-mats-reimer-vof-motarbetar-var-information/

http://newsvoice.se/anmalan-till-datainspektionen-mot-vof-for-trakasserier-i-vof-seforum-19-dec-2014/

http://newsvoice.se/2015/11/02/vof-ordforande-fd-domd-for-sexuellt-ofredande-av-barn/

lab-217076_1280-1

VoF och Lundaforskaren

Vetenskap och folkbildning, VoF, hade sitt årsmöte i Lund den 24 mars 2015 med Lundaforskaren som föreläsare   VoF bjöd in Lundaforskaren för att tala om kolloidalt silver på sitt årsmöte i mars. En person som deltog bandade föredraget. Det är häpnadsväckande vilken skillnad det var på vad forskaren sa under detta mötet jämfört med vad tidningen gick ut med. Häpnadsväckande vilken …

Visa sida »

KS

Aller Medias bortcencurerade kolloidalt silver annons

Aller Media vägrar att ta in en 100% laglig kolloidalt silver annons. Allers fick mail från en man som är med i VoF:s facebookgrupp, som ogillade annonsen, och menade att den var olaglig.   Ion Silver hade haft samma annons i många år och svarade:    “Hej, Det finns ingenting i annonsen som är olaglig marknadsföring och produkten …

Visa sida »