«

»

Upprepade streptockockinfektioner och pollenallergi

Igen ett fantastiskt resultat med Ionosil KS. Hade en ung person här idag som har haft streptokocker till och från under minst 3 års tid och också allergi. Då han kom hit för ca 8 veckor sedan första gången, så hade han haft streptokockinfektion 4 gånger sedan november. Ingen antibiotika började bita på det, för han hade fått antibiotikakur på antibiotikakur. Nu har han inte ätit någon antibiotika alls sedan han började med KS och hade inte haft någon streptokockinfektion sedan heller och kände sig helt frisk nu. Dessutom har personen också varit helt fri från sin pollenallergi med Lignisul MSM och KS. Vid den här tiden på året har han alltid haft igensvullna ögon, feber, nässelutslag, men inget alls ännu i år.